Nadaljevanje 1. seje Odbora za kulturo Državnega zbora RS
vodoravna delilna črta

 

Nadaljevanje 1. seje Odbora za kulturo Državnega zbora RS je potekalo v Mariboru, v prostorih Mestne občine Maribor. Seje so se udeležili župan MOM dr. Andrej Fištravec, podžupanja Jelka Černivec, podpredsednica Odbora za kulturo MOM Maja Tašner in Daniel Sajko, po pooblastilu vodja Urada za kulturo in mladino.
 
Župan je uvodoma predlagal dodatna sredstva za programe, ki presegajo okvirje lokalne skupnosti. Zato so na občini izpostavili uveljavitev 67. člena zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, ki ministrstvu za kulturo omogoča, da nameni dodatna sredstva kulturnim programom, ki presegajo meje občine in predstavljajo pomemben regionalni pomen. To so programi Lutkovnega gledališča Maribor, Festival Maribor, Festival Lent, Kulturni dnevnik, Mednarodni festival računalniške umetnosti (MFRU), Slovenski dnevi knjige in dejavnosti Sinagoge Maribor, za katere bi lahko na ta način pridobili skupno okoli 880.000 evrov.
 
Podžupanja je poudarila, da bodo svetniki o predlogu Lokalnega programa za kulturo MOM za obdobje 2015–2020 razpravljali na februarski seji, ki bo v četrtek, 26. 2. 2015. 
 
Na koncu razprave je Odbor sprejel sklep, v katerem je pozval občino in ministrstvo za kulturo, naj do 20. marca skupaj preučita možnosti za rešitev nastalega položaja mariborske kulture.

 


vodoravna delilna črta