Pravica do brezplačnega recepta za prehrano dojenčkov in malih otrok s socialno ali zdravstveno indikacijo
vodoravna delilna črta

 
 
 
Pravna podlaga
Pravica temelji na sklepu Mestnega sveta Mestne občine Maribor in Pravilniku o predpisovanju in izdajanju mlečnih preparatov za dojenčke in male otroke v Mestni občini Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 7/08) .
 
 
Postopek
Presojo o upravičenosti izvajajo zdravniki v pediatričnih ambulantah in posvetovalnicah za otroke iz območja Mestne občine Maribor, ki upravičencem izdajajo tudi recepte.
 
 
Obvezni dokumenti: kopija odločbe o uveljavitvi pravice do otroškega dodatka.
 


vodoravna delilna črta