Javno naznanilo
vodoravna delilna črta

 

 

J A V N O   N A Z N A N I L O
o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka

 

OPPN za del območja Studenci 10-S

(območje ob Erjavčevi 73) 

 
 
 
 
 


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Javno naznanilo
vodoravna delilna črta