Zbližanje stališč občin in vlade glede povprečnine
vodoravna delilna črta

 

 
Župan Mestne občine Maribor dr. Andrej Fištravec se je danes zjutraj v Ljubljani udeležil sestanka o nadaljnjih pogajanjih glede višine povprečnine. Po sestanku županov občin in drugih predstavnikov treh občinskih združenj je sledil ožji sestanek predstavnikov vseh treh skupnosti občin in predsednika Vlade RS dr. Mira Cerarja.
 
Tam predstavniki skupnosti občin izpostavili, da so finančna sredstva občinam zakonsko predpisana ter natančno metodološko izračunana, namenjena pa so uresničevanju pravice državljank in državljanov, občank in občanov do lokalne samouprave. In uresničevanje te pravice v vsem njenem obsegu in v skladu z vsemi zakonskimi določili mora finančno zagotoviti država. Ob tem so še dodatno opozorili, da pomeni nižanje sredstev za občine, zmanjševanje sredstev za potrebe občank in občanov.
S predlaganim zneskom 514€ na prebivalca občine ne bi bile sposobne zagotoviti niti zakonsko določenih nalog kot so vrtci, vključno s plačami vzgojiteljic in zagotavljanja normativov, zagotavljanje materialnih sredstev za šole, sredstva bodo ogrozila tako pomembne dejavnosti kot so npr. pomoč na domu, financiranje varnih hiš, materinskih domov, javnih kuhinj, kulturnih ustanov, društev in dogodkov in številnih drugih, ki jih občine izvajajo za lokalno prebivalstvo ter marsikdaj s tem rešujejo tudi socialno stisko ljudi.
 
Tako so predstavniki skupnosti občin predlagali, da se v državnem proračunu zapiše različne zneske povprečnine.
Prvo v višini 525€ na prebivalca, naslednje v nižjih zneskih, ti pa bi morali zaobjemati sistemska znižanja stroškov občin v tistem obdobju. Ta način bi omogočal zavezo državne strani, da bo aktivno delala na znižanju stroškov občin, hkrati pa ohranitev nivoja primanjkljaja pod 3% BDP
 
Predsedniku Vlade je bil predlog blizu.
 
Po usklajevanju s pristojnimi ministri je prisotnim predstavnikom skupnosti občin predlagal, da se za višino povprečnine določi padajočo lestvico, začenši z zneskom 525€ za prvih nekaj mesecev, v naslednjih mesecih bi bili v proračunu zapisani zneski nižji, istočasno pa bi skozi sistemske spremembe nižali stroške občinam. Sklenjen dogovor o višini povprečnine bi vseboval tudi zaveze in poti, kako bi to dosegli. Povedal je tudi, da lahko v letu 2015 zagotovijo 1% sredstev za sofinanciranje infrastrukturnih investicij občin, za kar je na razpolago 10 mio. € sredstev.
 
Predloge izračunov in predloge sistemskih sprememb, vezane na te zneske povprečnine, bodo skupnosti občin prejele še danes, za jutrišnji dan pa je sklican sestanek na ministrstvu za finance, na katerem se bodo dorekle tehnične podrobnosti dogovora in natančni zneski povprečnine.
 
Dogovor med skupnostmi občin in Vlado bo tako lahko po dokončnem dogovoru na sestanku z ministrstvom za finance sprejet in podpisan po četrtkovi seji Vlade RS.
 
 
Spomnimo:
Minister dr. Mramor je na petkovih pogajanjih izpostavil, da se je Slovenija zavezala znižati primanjkljaj pod 3%, zato je bil predlog ministrstva, da znaša višina povprečnine največ 514€ na prebivalca, da se sredstva za investicije občin v višini 5.1 mio. € razdelijo le med 44 občin, ki so razvojno ogrožene glede na indeks razvitosti in, da se v letu 2015 ne izplača solidarnostne izravnave nad primerno porabo.
 
Predstavniki občin se s predlaganim zneskom niso strinjali, saj so mnenja, da ob realni oceni prihrankov iz naslova interventnega zakona, ki bo edini od ukrepov pokazal učinke še v tekočem letu, ni za pričakovati tolikšnega znižanja, da bi lahko pokril izpad sredstev iz predlagane znižane povprečnine.
 

Več fotografij najdete v Fotogaleriji

 
 


vodoravna delilna črta