Uvedba plačljivih parkirnih mest na delu Ruške ulice
vodoravna delilna črta

»Z dnem 1.1.2015, se uvede obvezno plačilo parkirnine v višini 0,80€/uro na Ruški ulici v Mariboru, na odseku med Trgom revolucije in Gorkega ulice, torej na delu ceste, kjer je bil v mesecu septembru 2014 spremenjen prometni režim z uvedbo enosmernega prometa proti Studencem. Na izpostavljenem odseku je 18 parkirnih mest, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine in tri parkirna mesta, za brezplačno parkiranje enoslednih motornih vozil (motornih koles in koles z motorjem).

Stanovalci s stalnim bivališčem na območju cone 8, torej znotraj meja: Titova cesta, ulica Ob železnici, Gorkega ulica in reka Drava, imajo pravico, da na podlagi vloge in proti plačilu, pridobijo dovoljenje in dovolilnico za parkiranje na teh parkirnih površinah.«

 

 


vodoravna delilna črta