dr. Samo Peter MEDVED – podžupan za področje komunale, prometa in športa, funkcijo opravlja poklicno
vodoravna delilna črta

 
 
Tajništvo podžupana:
Naslov: Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor
Telefon: 02/2201-208
 
 


vodoravna delilna črta