Zaključek projekta CITEAIR II - Common Information to European Air
vodoravna delilna črta

 

Problematika izboljšanja kakovosti zunanjega zraka je bila dolgo časa v senci globalnega segrevanja ozračja ter lokalnih okoljskih problemov (odpadki, onesnaženje voda). Kakovost zunanjega zraka v Mariboru in Sloveniji se je sicer v zadnjih dveh desetletjih v splošnem izboljšala. Zaradi prestrukturiranja gospodarstva in ekološke modernizacije energetike in industrije se je bistveno zmanjšalo onesnaženje z SO2, zmanjšali pa so se tudi izpusti drugih klasičnih onesnaževal zraka. Zaradi ponovnega naraščanja izpustov dušikovih oksidov in finih delcev (PM 10 in PM 2,5) iz prometa in individualnih kurišč ter najnovejših znanstvenih spoznanj o obsegu vpliva in resnosti posledic povečanja njihovih koncentracij v ozračju pa postaja zagotavljanje kakovosti zunanjega zraka ponovno ena od prioritet okoljske politike v Evropi in svetu. 

 

Projekt CITEAIR II je bil zasnovan s cilji:

 

·         podpreti izmenjavo podatkov, znanj in dobrih praks na področju menedžmenta kakovosti zraka v mestih v sinergiji s prizadevanji za zmanjševane globalnega segrevanja ozračja;

 

·         javnosti omogočiti dostop do jasnih in medsebojno primerljivih informacij o trenutnem stanju kakovosti zraka ter

 

·         razviti orodja za napovedovanje kakovosti zraka v evropskih mestih ob upoštevanju mobilnosti v njih.

 

Sodelovanja v projektu CITEAIR II Mariboru kot prvemu mestu v Sloveniji omogoča, da na osnovi skupne evropske platforme (www.ariqualitynow.eu) občanom preko svetovnega spleta na razumljiv in lahko dostopen način posreduje informacije o trenutni kakovosti zraka v mestu, o najvišji ravni onesnaženja v preteklem dnevu in onesnaženosti zraka na letni ravni za preteklo leto. Tekom projekta se je število mest, ki uporabljajo to platformo, povečalo za več kot polovico in jo danes uporablja že okoli 100 mest po vsej Evropi. V okviru projekta CITEAIR II pa je bila na osnovi statističnih napovedi izdelana tudi metodologija za napoved kakovosti zraka, ki omogoča napoved kakovosti zraka za 24 ur vnaprej.

 

Projekt CITEAIR II je MO Maribor omogočil, da stestira nov sistem skupnih evidenc izpustov onesnaževal zraka in toplogrednih plinov. To omogoča bolj usklajene ukrepe za izboljšanje kakovosti zraka v mestu in zmanjšanje prispevka mesta k globalnemu segrevanju ozračja. Tudi zastoji pri sklenitvi zavezujočega mednarodnega podnebnega sporazuma kažejo, da je čas, da problem kakovosti zraka v mestih obravnavamo vsaj tako resno kot grožnjo podnebnih sprememb in damo prednost ukrepom, ki pozitivno vplivajo tako na lokalno kakovost zraka kot na preprečevanje globalnega segrevanja ozračja. Ker je tudi v Sloveniji promet največji vir onesnaženja zraka, bo v okviru projekt razvita in preizkušena metodologijo za primerjavo mobilnosti in onesnaženosti zraka v urbanih aglomeracijah nadvse dobrodošla tudi pri nas. 

 

Podrobnosti o projektu in njegovih izdelkih so dostopne na:  http://www.citeair.eu. Projekt CITEAIR II je sofinanciran s strani programa Evropske komisije INTERREG IV C  in Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

 


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sporocilo za javnost - Zakljucek projekta CITEAIR II
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Zakljucek projekta CITEAIR II - Newsletter
vodoravna delilna črta