S tremi orodji do boljših digitalnih veščin
vodoravna delilna črta

MO Maribor skupaj s fundacijo Prizma in Zavodom RS za zaposlovanje Maribor  sodeluje v evropskem projektu eDigiStars, ki bo z uvajanjem novih, inovativnih pristopov starejšim omogočil pridobivanje digitalnih veščin

(Maribor, 23.11.2021) Poseben projekt, sofinanciran s sredstvi EU v okviru nadnacionalnega programa za Podonavje, združuje partnerje iz 8 držav na področju digitalnih kompetenc za osebe, starejše od 50 let. Cilj projekta »Inovativni model usposabljanja starejših za krepitev digitalnih podjetniških sposobnosti« ali projekta eDigiStars, je razviti trajnostne ekosisteme, ki starejšim delavcem omogočajo, da se uspešno samozaposlijo na področjih, kjer so potrebna znanja in veščine na področju digitalne tehnologije, s tem pa pomagati tako ljudem, ki želijo pridobiti želena znanja, kot tudi podjetjem, da ostanejo konkurenčna.

Projekt vključuje 19 partnerjev v 8 državah Podonavja – in sicer v Avstriji, Bosni in Hercegovini, Bolgariji, Češki, Madžarski, Romuniji, Ukrajini in Sloveniji.. Pomemben del projekta je razvoj treh orodij, ki bodo imela ključno vlogo v procesu.

Zagotovo se vsi lahko strinjamo, da digitalna pismenost prinaša nešteto koristi za naše osebno in poklicno življenje. Na žalost imajo ljudje brez osnov digitalne pismenosti, zlasti starejša generacija (50+), težave pri uporabi novih tehnologij, zato so pogosto prikrajšani za priložnosti, ki jih prinaša digitalni svet.

eDigiStars temelji na širokem strokovnem sodelovanju institucij in sicer: izobraževalne ustanove za poklicno usposabljanje in usposabljanje odraslih, uradi za delo, nevladne organizacije, lokalne oblasti, gospodarske zbornice, industrijske in gospodarske razvojne organizacije ter predstavniki zapostavljenih ciljnih skupin, ki  sodelujejo s ciljem zagotoviti trajni uspeh in uporabne vrednosti.

Program temelji na treh orodjih:
-    POWERYOU bo delovni sili, starejši od 50 let, omogočil, da okrepi podjetniške sposobnosti na področju digitalne tehnologije,
-    CAMPUS bo ustrezne tečaje prilagodil glede na specifične potrebe starejših in
-    LABEL pa bo certificiral tiste, ki bodo izkazali dovolj digitalnih kompetenc.

Na posebnih srečanjih in delavnicah, ki so zaradi epidemiološke slike povezane s covidom-19 potekale na virtualen način, so projektni partnerji z uporabo različnih metod za interaktivno skupinsko delo razpravljali o oblikovanju orodij. Udeleženci so se razdelili v skupine v ločenih sobah na spletni platformi MIRO.

Projektna skupina sledi cilju:  Podpreti ljudi, starejše od 50 let, da ostanejo aktivni in zagotoviti, da družba podonavske makroregije koristi njihove prednosti in talente.


###

Več o projektu:

V projektu eDigiStars - Inovativni model usposabljanja starejših za krepitev digitalnih podjetniških sposobnosti v katerem v Sloveniji sodelujejo Mestna občina Maribor, fundacija Prizma in Zavod RS za zaposlovanje Maribor kot pridruženi partner. Skupna vrednost projekta, ki se sofinancira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Danube Transnational Programme v višini 85%, je 1.6 milijona EUR, od tega MO Maribor prejme 90.927,05 EUR in zagotovi lasten delež v višini 16.045,95 EUR. Trajanje projekta je od 1.7.2020 do 31.12.2022.  

Facebook stran projekta: https://www.facebook.com/edigistarsinterreg/
Opis projekta: http://www.interreg-danube.eu/edigistars
 


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek Priloga orodja
vodoravna delilna črta