Vabilo občanom k sodelovanju pri oblikovanju turistične strategije mesta
vodoravna delilna črta

 

Mestna občina Maribor je začela pripravljati Strategijo trajnostnega razvoja in trženja turistične destinacije Maribor za obdobje 2022−2027. Pripravo vodi in usmerja Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor. Cilj je, da dobimo jedrnat in ciljno usmerjen dokument, ki bo predstavljal strateške usmeritve z ukrepi za trajnostni razvoj turizma in razvoj blagovne znamke turistične destinacije Maribor.

Strategija se bo nanašala na zaokroženo turistično območje turistične destinacije Maribor (Mestna občina Maribor), iz vidika komplementarnih turističnih produktov pa tudi na druga območja Podravske regije. Prebivalci, obiskovalci in ljubitelji mesta – ter celotne regije – si želimo, da se Maribor razvije v mesto prihodnosti, ki bo ljudem zagotavljalo dolgoročno družbeno in okoljsko dobrobit in se hkrati uspešno spopadalo z urbanističnimi in regionalnimi izzivi. Vse uspešne transformacije mest in regij so se začele z močno in jasno vizijo, ki so jo soustvarili najpomembnejši deležniki mesta in okolice, zato je vizija Maribora in regije eden ključnih korakov pri pripravi strategije.

Priprava strateškega dokumenta bo ob pripravi vizije zajemala tudi analizo stanja, oblikovanje blagovne znamke, znotraj strategije pa oblikovanje ukrepov z akcijskim načrtom. Za pripravo analize bomo tako izvedli vrsto anket, s katerimi bomo izmerili zadovoljstvo s stanjem turizma med obiskovalci, prebivalci in ključnimi deležniki v turizmu. Sledili bodo forumi in intervjuji s strokovnjaki za pripravo vizije in blagovne znamke ter fokusne skupine (vezane na kulturo, šport, turistično gospodarstvo ter znanje in kompetence). Z njihovo pomočjo bomo lažje zastavili cilje, modele razvoja, trženja in upravljanja turistične destinacije ter poslovni model povezovanja ponudnikov storitev, s tem pa tudi pripravo akcijskega načrta, s katerim bomo udejanjali načrt razvoja in trženja ponudbe turistične destinacije Maribor.

Občane vabimo, da se vključijo v oblikovanje strategije; svoje mnenje nam lahko sporočijo v anketi, ki je objavljena na povezavi: Anketa o trajnostnem razvoju in trženju turistične destinacije Maribor


Strategija bo predvidoma končana v novembru 2021. Ključni deležniki pri njeni pripravi in uporabi so Zavod za turizem Maribor, Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor, Mestna občina Maribor s pristojnimi uradi, organizacije in ustvarjalci na področju kulture, nevladne organizacije s področja kulture in samostojni kulturniki, organizacije na področju športa, turistično gospodarstvo in turistična društva in združenja, izobraževalne organizacije in seveda občani in občanke Maribora.


vodoravna delilna črta