MO Maribor ob Svetovnem dnevu ozaveščanja o nasilju nad starejšimi
vodoravna delilna črta

S podaljševanjem življenjske dobe ljudi je nastala tudi potrebo po razvoju novih strategij na nivoju lokalne skupnosti pri vzpostavljanju  varnega okolja za ogrožene osebe iz določenih ranljivih skupin, predvsem oseb v starostni skupini 65+.
 
Mestna občina Maribor se v skladu s predpisi in ukrepi EU in države zavzema za vzpostavitev povezav med deležniki, ki so aktivni v izobraževanju in usposabljanju, povezovanju in sodelovanju ter aktiviranju ogroženih oseb. Po podatkih SURS-a je bilo na dan 1. januarja 2021 v Sloveniji registriranih 2.108.977 prebivalcev, od tega jih je 20% v omenjeni starostni skupini.
 
Mestna občina Maribor ima od skupno okoli 112.000 prebivalcev, približno 23.000 prebivalcev v starostni skupini 65+.
 
Mesto Maribor ima vzpostavljenih že veliko sistemskih rešitev, ki pokrivajo področju zdravstva, sociale, dolgotrajne oskrbe, urejanja bivanjskih pogojev starejših in druga področja.
 
V okviru občine je delujočih kar nekaj posvetovalnih teles župana, ki se posvečajo izzivom starajoče se družne, na primer Svet za javno zdravje in okolje, Svet za starejše, Svet invalidov, itd.
 
Na pobudo INPEA -  International Network for the Prevention of Elder Abuse, ki ima vzpostavljeno Info INPEA točko v prostorih Alma mater Europaea – ECM v Mariboru, se Mestna občina Maribor pridružuje globalni akciji osveščanja o nasilju nad starejšimi, ki letos nosi temo: »Lifting Up Voices – Dvignimo glasove.«
 
Akcija poteka vsako leto 15. junija od leta 2011 dalje, z namenom pravočasnega prepoznavanja oblik nasilja nad starejšimi in spodbujanja ustreznega ukrepanja v primeru zaznanega nasilja. Ta pomemben mednarodni mejnik je sprejela generalna skupščina ZN z resolucijo 66/127 na pobudo INPEA.
 
Vabljeni k branju e-letaka!


vodoravna delilna črta