To soboto čistilna akcija na desnem bregu Drave
vodoravna delilna črta

To soboto bomo v Mariboru, v mestnih četrteh in krajevnih skupnostih na desnem bregu Drave, skupaj z Javnim holdingom Maribor izvedli prvi del spomladanske čistilne akcije Moji odpadki, moja skrb. Poudarek bo predvsem na odstranjevanju manjših odpadkov iz narave. 
Mariborčani, vabljeni k sodelovanju!
Kdaj čistimo kje:
 
-        17. aprila: mestne četrti in krajevne skupnosti na desnem bregu Drave: MČ Nova vas, Tabor, Magdalena, Brezje-Dogoše-Zrkovci, Pobrežje, Tezno, Radvanje, Studenci ter KS Limbuš, Pekre in Razvanje.
 
-        24. aprila: mestne četrti in krajevne skupnosti na levem bregu Drave: MČ Ivan Cankar, Center, Koroška vrata ter KS Kamnica, Bresternica-Gaj in Malečnik-Ruperče.  
- od 9. do 16. ure -
 
Sodelujemo: občani, društva, javna podjetja (Javni holding Maribor), javni zavodi, Mestna občina Maribor, Rafting klub Maribor (obrežje Drave), Potapljaško društvo Maribor (KC Pekarna), Prostovoljno gasilsko društvo Radvanje (odstranjevanje bele omele z dreves ob Cesti proletarskih brigad)
  
Čistimo: naravno okolje, okolico stanovanjskih blokov, rekreacijske površine, otroška igrišča …
 
Zbiramo: manjše in nenevarne odpadke iz narave (npr. papir, plastenke, steklo, embalaža, vrečke s pasjimi iztrebki, cigaretni ogorki …) in zeleni obrez (pokošena trava, obrez grmovnic in dreves, tudi bela omela).
 
Zbrane odpadke odnesemo:
 
-        na začasna zbirna mesta. Na dan akcije bodo v vsaki MČ oziroma KS dobro označena zbirna mesta za odlaganje manjših komunalnih odpadkov in eno mesto za zeleni obrez; 
-        v koše za smeti, zbiralnike za ločeno zbiranje odpadkov ali v domači zbiralnik.
 
NE zbiramo: kosovnih odpadkov, nevarnih odpadkov, gradbenih odpadkov.
 
Obvezna oprema: zaščitne rokavice in vrečke za odpadke (najbolje že rabljene vrečke).
 
Če naletimo na divje odlagališče odpadkov: fotografiramo in o lokaciji obvestimo mestno četrt oziroma krajevno skupnosti ali Skupno občinsko upravo – Medobčinski inšpektorat: na številko 040 205 953, na elektronski naslov medobcinska.inspekcija@maribor.si ali preko aplikacije Izboljšajmo Maribor (izboljsajmo.maribor.si).
 
Če najdemo v naravi nevarne odpadke (npr. injekcijske igle): o lokaciji obvestimo dežurno službo na Snagi oz. osebo na zbirnem mestu, da odpadke na varen način odstranijo iz narave.
 
Dosledno upoštevanje ukrepov za zajezitev širjenja okužbe covid-19 je nujno za varnost vseh sodelujočih in uspešnost akcije.
 
 
 


vodoravna delilna črta