Javna razgrnitev Občinskega programa varstva okolja MOM 2030
vodoravna delilna črta

 

Mestna občina Maribor je, skladno z 38. členom Zakona o varstvu okolja, pripravila Občinski program varstva okolja Mestne občine Maribor za obdobje 2021-2030 (OPVO MOM 2030).

Dokument OPVO MOM 2030 - Osnutek za javno obravnavo je 23.12.2020 objavila na svoji spletni strani: okolje.maribor.si/data/user_upload/okolje/opvo/OPVO_MOM_2030_-_osnutek_za_javno_obravnavo.pdf

Vabimo vas, da svoje pripombe in predloge v zvezi z dokumentom posredujete na spletni naslov gp.mom@maribor.si, s pripisom PRIPOMBE IN PREDLOGI ZA OPVO MOM 2030, do vključno 22. januarja 2021.

 


vodoravna delilna črta