15. november je tukaj - zimska služba je pripravljena
vodoravna delilna črta

 
Pooblaščeni izvajalec zimskega vzdrževanja na območju Mestne občine Maribor bo tudi v aktualni zimski sezoni komunalno podjetje Nigrad, d. d., ki bo dela izvajalo skupaj s kooperanti in podizvajalci. Pluženje in posipavanje cest izvaja na skupno 746,6 kilometrih cest. Prva prioriteta so glavne in zbirne ceste v dolžini cca 200 km, druga prioriteta so lokalne in strme ceste v dolžini cca 150 km, tretja pa javne poti in krajevne ceste v dolžini cca 400 km, kjer se posip in pluženje izvajata samo po naročilu MOM.

 

Akcijo posipa izvajalec sproži ob nevarnosti zmrzali ali ob sneženju, ko se začne sneg oprijemati cestišča, ki postaja spolzko in/ali ledeno. Posip po določenem planu traja v povprečju 4 ure. Za posip uporablja izvajalec sol, pesek in kalcijev klorid (CaCl).

 

Enote zimske službe so v stalni pripravljenosti od 15. novembra 2020 do 15. marca 2021, s pluženjem pa pričnejo, ko na cestiščih zapade 10 cm (glavne ceste) oz. 15 cm snega (ostale ceste). Akcija pluženja cest traja najmanj 8 ur, trajanje posamezne akcije pa je odvisno od količine snežnih padavin.

 

Povprečna poraba materiala v sezoni je približno 2500 ton soli, 50 ton CaCl in 2800 kubičnih metrov peska.

Za izvedbo navedenih del ima Nigrad skupaj s soizvajalci in kooperanti na voljo približno 80 plužnih enot in 150 delavcev.

 

Sol za posip bo v času trajanja zimske sezone, tj. od 15. novembra 2020 do 15. marca 2021, na voljo tudi občanom MO Maribor. Občani MOM lahko prevzamejo do 20 kg soli za posip ob predložitvi osebnega dokumenta na sedežih mestnih četrti in krajevnih skupnosti v času njihovih uradnih ur. Sol za posip je v razsutem stanju, zato občane prosimo, da s seboj prinesejo ustrezno posodo in ob prevzemu dosledno upoštevajo vse ukrepe za zajezitev okužb z novim koronavirusom.

Mariborčane prosimo, da svoja vozila v času snežnih padavin, če je le mogoče, odstranijo z javnih površin in tako enotam zimske službe omogočijo normalen potek dela pri izvajanju zimskih vzdrževalnih del. Pluženje v ožjih ulicah namreč zaradi parkiranih vozil v strnjenih naseljih velikokrat ni izvedljivo.

 

Veliko težavo predstavljajo tudi nepravilno parkirana in neregistrirana odslužena vozila na izpostavljenih točkah. Ta ovirajo pluženje in čiščenje prometnih površin in jih bo v primeru prijave po odredbi Medobčinskega redarstva odpeljalo specialno vozilo "pajek". Člani operativnega štaba občane zato pozivajo, naj v času snežnih padavin, če je le mogoče, z javnih površin odstranijo svoja vozila in tako omogočijo neovirano delo pri pluženju in posipu.  

Zaradi zagotavljanja varnosti in neovirane uporabe javnih prometnih površin so upravniki ali lastniki oz. uporabniki zgradb dolžni poskrbeti, da se s streh in žlebov odstranjujejo ledene sveče, pri čemer morajo pred tem ustrezno zavarovati pločnik za pešce, prav tako pa so dolžni poskrbeti, da so pročelja zgradb, ki so obrnjena k javni prometni površini, opremljena z vzdrževanimi žlebovi in odtoki za meteorne vode.
 
Dolžni so tudi preprečiti padanje snega s streh na javno cesto ali drugo javno površino. Opozoriti je treba predvsem na to, da je pri odstranjevanju snega z javnih prometnih površin, streh ter funkcionalnih in drugih površin, prepovedano odmetavati sneg na javne prometne površine. Zaradi nespoštovanja navedenih obveznosti je za posameznika v skladu z določbami Odloka o občinskih cestah zagrožena globa v višini 200 evrov.
 

Zanimivost

Nigrad bo v zimski sezoni 2020/2021 na območju MO Maribor skupaj s kooperanti in podizvajalci izvajal zimsko službo na naslednjih površinah:

 

 • Označba cest s snežnimi koli: 193 km
 • Deponije za ročni posip: 234
 • Ceste in ulice: 745,9 km
 • Pločniki: 465 km
 • Avtobusna postajališča: 376
 • Stopnišča: 42
 • Parkirišča: 29,1 km2
 • Parkirna mesta: 2,3 km2 (modra cona), 26,6 km2 (bela cona)
 • Večji mostovi in nadvozi: 8
 • Večja križišča: 69
 • Prehodi za pešce: 942

 

 

 

 

 

 

 

Poskrbimo za opremo na vozilih

Za vsa motorna in priklopna vozila je od 15. novembra obvezna zimska oprema, vozniki pa morajo v primeru snežnih padavin, še pred vožnjo, obvezno očistiti svoja vozila. Predpisano zimsko opremo morajo imeti vozila tudi v zimskih razmerah, ko se ob sneženju sneg oprijema vozišča ali ko je vozišče zasneženo, zaledenelo (ledena deska) ali poledenelo (poledica).

Policisti bodo od 15. novembra dalje ob svojem rednem delu pri nadzoru cestnega prometa preverjali tudi opremljenost vozil s predpisano zimsko opremo.

Globe, ki so predpisane za kršitelje, so v razponu od 40 do 500 evrov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


vodoravna delilna črta