MO Maribor je tudi od 9. novembra naprej zagotovila nujno varstvo predšolskih otrok v dvanajstih enotah javnih in šestih enotah zasebnih vrtcev
vodoravna delilna črta

MO Maribor je tudi od 9. novembra naprej zagotovila delovanje posameznih vrtčevskih enot, v katerih se bo v času ukrepov izvajalo dežurstvo. Varstvo predšolskih otrok bo tako tudi v tem tednu zagotovljeno po vsej mestni občini, vendar bo namenjeno le družinam, v katerih so, v skladu z odlokom Vlade RS, starši zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način.
 
Dopolnitve bodo začele veljati z 9. novembrom in bodo veljale do preklica Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih Slovenije.
 
 Od 9. novembra naprej bodo delovale naslednje enote javnih vrtcev:
- Vrtec Borisa Pečeta Maribor, Tomšičeva ulica 32,
- Vrtec Ivana Glinška Maribor, Gledališka ulica 6,
- Vrtec Jadvige Golež Maribor, Betnavska cesta 100,
- Vrtec Jožice Flander Maribor, Focheva ulica 51,
- Vrtec Otona Župančiča Maribor, Oblakova ulica 5,
- Vrtec Pobrežje Maribor, Cesta XIV. Divizije 14/a, kjer bo dodatno odprta še enota Najdihojca, Majeričeva ulica 9,
- Vrtec Studenci Maribor, Groharjeva ulica 22, kjer bo dodatno odprta še enota jasli Poljane, Korčetova ulica 18,
- Vrtec Tezno Maribor, Dogoška cesta 20, kjer bo dodatno odprta še enota Mišmaš, Dogoška cesta 20,
- Vrtec Center za sluh in govor, Vinarska ulica 6
 
Prav tako bodo odprte 4 enote zasebnih vrtcev:
- Zasebni Waldorfski vrtec Studenček, Valvasorjeva ulica 94,
- Zasebni Waldorfski vrtec Mavrična dežela, Wilsonova ulica 18
- Zavod Antona Martina Slomška – Hiša otrok – Vrtec Montessori, Vrbanska cesta 30,
- Zasebni vrtec Želvica, Strossmayerjeva ulica 34a,
- Zasebni zavod vrtec za kreativno varstvo otrok Pika Poka Maribor, Terčeva ulica 21,
- Zasebni zavod otroško veselje, vrtec Copatki, Lackova cesta 39a.


vodoravna delilna črta