Prvi medgeneracijski festival bezga – Maribor 2020
vodoravna delilna črta

 
Hortikulturno društvo, ustanovljeno leta 1869, je ob svoji 150-letnici organiziralo »Prvi medgeneracijski festival bezga – Maribor 2020«. K sodelovanju so povabili prebivalce Doma pod Gorco in Doma starejših občanov Tezno, da iz cvetov, nabranih na obronkih Urbana, pripravijo bezgov sok. S to akcijo so želeli omiliti izolacijo, v kateri so se zaradi omejevanja širjenja bolezni COVID-19 znašli prebivalci domov za starejše v Mariboru.
 
Prvi medgeneracijski festival bezga – Maribor 2020 temelji na medgeneracijskem učenju, ki zagotavlja prenos, izmenjavo znanja in izkušenj ter solidarno pomoč med generacijami v kriznih časih.
 
Sodelujoči projektni partnerji:
•           Hortikulturno društvo Maribor (nosilec projekta) – zagotovitev biološkega materiala
•           Dom pod Gorco, Dom starejših občanov Tezno, Sončni dom, itd (projektni partnerji) – organizacija priprave bezgovega soka
•           Čebelarski center Maribor (projektni partner)
•           Večer – Štajerc (projektni partner)
•           in ostali medijski podporniki projekta
 
Namen projekta:
•           osvestiti širšo javnost o pomenu varovanja narave in ohranitve okolja
•           povečati vedenje o užitnih/zdravilnih plodovih narave
•           obogatiti vsebine delovanja v domovih za starejše v MOM
•           lajšati težave izolacije zaradi ukrepov v zvezi z omejevanjem širjenja bolezni COVID 19
 

Poglavitna naloga Hortikulturnega društva, ki je začelo svojo trajnostno pot pod imenom Olepševalno društvo Maribor, je bila nasaditev in ureditev parkov, drevoredov in parkovnih gozdov.  Hortikultura postaja zaradi podnebnih sprememb ter vse večjemu zavedanju pomena kakovosti bivalnega okolja, vse bolj pomembna interdisciplinarna disciplina, ki povezuje različna znanja s področja naravoslovja, tehnologije in družboslovja ob upoštevanju trajnostnih oz. družbeno odgovornih načel.
 
V okviru projektnih aktivnosti ob 150-letnici najstarejšega tovrstnega društva v Sloveniji, ki so jih začeli v lanskem letu, so se odločili organizirati »Prvi medgeneracijski festival bezga – Maribor 2020«. Bezeg uvrščamo med rod grmovnic ali nizkih dreves, saj lahko zraste tudi kot drevo. Poznamo okoli 30 različnih vrst bezga. V mesecu maju in juniju je opazen s svojimi cvetočimi, rumenkasto belimi cvetovi, ki imajo zelo značilen in intenziven vonj. Običajno raste ob jasah ali na robu gozda, mnogi pa ga posadijo ob hiši ali na vrtu. Zaradi mnogih zdravilnih lastnosti je tako v preteklosti, kot tudi v današnjem času mnogokrat uporabljena rastlina. V kulinariki prednjači izdelava bezgovega soka, tako iz cvetov, kakor tudi iz rdečkastih plodov. Mnogi pa pripravijo tudi slastne ocvrte bezgove cvetove in druge vrste peciva.
 
 
     
 
   


vodoravna delilna črta