V času epidemije je mogoče gostinske vrtove povečati
vodoravna delilna črta

 
Uporabniki, ki imajo na javni površini v Mestni občini Maribor postavljen gostinski vrt in želijo tega začasno povečati, z namenom, da lahko zagotovijo zadostno razdaljo med gosti, morajo pristojnemu upravnemu organu (Urad za komunalo, promet in prostor MO Maribor) predložiti vlogo za dodatno rabo javnih površin.
 
Vlogo naj oddajo z vsemi prilogami – skico ureditve z dimenzijami in orto-foto posnetkom umestitve na javno površino.
 
Vlogo mora uporabnik posredovati pred širitvijo gostinskega vrta. Tako bo lahko pristojna služba pravočasno preverila možnost prostorske širitve gostinskega vrta in pripravila pogodbo o uporabnini ter s tem legalizirala uporabo javne površine.
 
Če bo javna površina v uporabi brez ustrezne pogodbe, bo pristojni urad kršitev odstopil v reševanje pristojnemu organu. Uporaba javne površine brez sklenjene pogodbe o uporabnini je v skladu z 18. členom Odloka o rabi javnih površin in komunalnih taksah za njihovo uporabo prekršek.


vodoravna delilna črta