Obvestilo - V ponedeljek, 23. septembra, se pričenja izvedba del in postavitev zapore na Cafovi ulici
vodoravna delilna črta

 

Izvajalec del projekta ureditve Cafove ulice, MarkoMark Nival d.o.o., bo v ponedeljek, 23. septembra 2019, pričel z izvedbo del. Ulica bo ves čas gradnje zaprta za promet. Dostopi in dovozi stanovalcev, poslovnih subjektov, Okrajnega sodišča v Mariboru, Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor ter Srednje ekonomske šole in gimnazije Maribor bodo omogočeni, prav tako tudi izvoz iz garažne hiše Forum.

(Maribor, 18. 9. 2019) Izvajalec del projekta ureditve Cafove ulice, MarkoMark Nival d.o.o., bo v ponedeljek, 23. septembra 2019, pričel z izvedbo del. Takrat se bo postavila tudi zapora, ulica pa bo v času izvajanja gradbenih del zaprta za promet. Dostopi in dovozi stanovalcev, poslovnih subjektov, Okrajnega sodišča v Mariboru, Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor ter Srednje ekonomske šole in gimnazije Maribor bodo omogočeni, prav tako tudi izvoz iz garažne hiše Forum. Zaključek gradbenih del in primopredaja objekta bosta izvedena do konca letošnjega leta.

Dela se bodo izvajala v treh fazah:

 1. FAZA (predvidoma od 23.9.2019 do 20.11.2019)

 

V prvi fazi se bodo izvajala dela na območu od Trga Borisa Kidrič oziroma Srednje ekonomske šle in gimnazije Maribor do izvoza iz garaže hiš Forum oziroma dostopa do notranjega dvorišč stavbe na naslovu Cafova ulica 5. Prva faza zajema, gledano prečo čz ulico, zahodni del ulice od fasad (Srednja ekonomska šla in gimnazija Maribor, Viša šla za gostinstvo in turizem Maribor) od pločika na vzhodni strani ulice.

 2. FAZA (predvidoma od 29.10.2019 do 25.11.2019)

V drugi fazi se bodo izvajala dela na vzhodni strani ulice (območe pločnika) med Trgom Borisa Kidrič in dostopom do notranjega dvorišč večtanovanjskega objekta Cafova ulica 4, 6 in 8. 2

 

 3. FAZA (predvidoma od 4.11.2019 do 15.12.2019)

 

Tretja faza bo zajemala dela na območu od izvoza iz garaže hiš Forum do Partizanske ceste.

Dostopi za stanovalce (tudi do notranjih dvorišč, poslovne subjekte, Okrajno sodišč v Mariboru, Višo šlo za gostinstvo in turizem Maribor, Srednjo ekonomsko šlo in gimnazijo Maribor ter izvoz iz garaže hiš Forum bodo med izvajanjem del omogočni.

Za dodatna vprašnja glede poteka del in dostopov bo izvajalec zainteresirani javnosti na voljo preko elektronskega naslova markomark@nival-group.com. Prav tako bo enkrat na teden predstavnik izvajalca fizičo na voljo na samem gradbišč.

Cafova ulica bo po zaključi del zasnovana kot skupni prometni prostor za peše, kolesarje in motorni promet. Vstop na območe bo opremljen s potopnimi stebriči, hitrost vožje bo omejena na 20 kilometrov na uro. Ulica bo prevozna v obe smeri in tudi režm dostopa do garažbo ostal nespremenjen. Urejen bo dostop za potrebe stanovalcev in lokalov, ki bodo imeli na preurejenem območu na voljo parkirna mesta za dostavo. Pred sodiščm bo za kratkotrajno parkiranje na voljo šst parkirnih mest.

Vrednost investicije je nekaj čz 465 tisočevrov; Mestna občna Maribor je za projekt pridobila okoli 320 tisočevrov nepovratnih sredstev iz kohezijskega sklada EU.

 

 


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Elaborat začasne prometne ureditve
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Načrt organizacije gradbišča 1. faza
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Načrt organizacije gradbišča 2. faza
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Načrt organizacije gradbišča 3. faza
vodoravna delilna črta