Vodja:    
Telefon: 02/2201-305
 
 
Delovno področje:
  • organizira, spremlja, urejuje in posreduje podatke za potrebe organov mestne občine, skladov, mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter gospodarskih javnih služb in javnih zavodov, katerih ustanovitelj je mestna občina,
  • razvija geografsko informacijsko dejavnost in vzdržuje večnamenske baze podatkov, pridobiva statistične in evidenčne podatke od pooblaščenih organov za zbiranje statističnih in evidenčnih podatkov.
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta