Dobitniki Cizljevih plaket za obdobje 1980 - 2014
 
AIKIDO

1. Rudolf Majcen 2017

 

ALPINIZEM
1. Lukič Marko 1995
 
ATLETIKA
1. Lorenci Breda 1980, 2. Horvat Alojz 1982, 3. Lorenci Milan 1982, 4. Hrovatin Mirko 1983, 5. Kravarič Janez 1984, 6. Peitler Pavla 1985, 7. Markež Ivan 1991, 8. Ljubo Novak 1989, 9. Ciglarič Iztok 2014

AVTO MOTO - ŠPORT
1. Fingušt Franc 1981, 2. Šmirmaul Stanko 1982, 3. Tetičkovič dr. Erik 1984, 4. Rebernik Mirko 1986, 5. Špurej Ivan 1987, 6. Plakolm Branko 1988, 7. Kolman Jože 1990, 8. Greif Alojz 1994, 9. Vesenjak Silvin 2007

 

 

BALINANJE

1. Ferš Maks 2014

 

BOKS

1. Marjan Peter Auguštin 2017

 
GORSKA REŠEVALNA SLUŽBA
1. Rojs Rajko 1994

 

HOKEJ
1. Janežič Milko 1991

 

INVALIDSKI ŠPORT
1. Mrcina Franci 1987, 2. Šmid Ernest 1991, 3. Izlakar Franjo 1993, 4. Hmelina Sabina 1995, 5. Požeg Terezija 2005, 6. Vollmaier Alojz 2006, 7. Hari Herman 2010, 8. Tatjana Majcen Ljubič 2012

 

JADRANJE
1. Šprogar Štefan 1994, 2. Žan Luka Zelko 2015
 
JUDO
1. Vrabl Niko 1982, 2. Cerinšek Bogomir 1989, 3. Šauperl Zmago 1989, 4. Mithans Oto 1990, 5. Rudolf Blažič 2004, 6. Božo Raner 2009, 7. Saje Darko 2013, 8. Darko Mušič 2018

 


JU-JITSU

1. Kelc Karl 2012, 2. Borko Milan 2014, Darko Vujčič 2015

KARATE
1. Javoršek Ljubo 1999, 2. Debenak Primož 2001, 3. Konig Franc 2001, 4. Kutnjak Mladen 2006, 5. Damjanović Mirislav 2013
 
KEGLJANJE
1. Steržaj Miro 1980, 2. Gomolj Bogomir 1982, 3. Nagy Marija 1982, 4. Kavs Ivan 1984, 5. Matuš Jože 1986, 6. Amer Milan 1987, 7. Steržay Hary 1991, 8. Kirbiš Franc 1992, 9. Novak Mirko 1993, 10. Pihlar Bojan 1993, 11. Nareks Stanko 1993, 12. Frece Martin 1994, 13. Mandl Vinko 1995, 14. Šušterič Franc 1998, 15. Pečovnik Peter 2000, 16. Simenčič Zdravko 2002, 17. Gornik Mitja 2008, 18. Sandi Sajko 2011, 19. Igor Ćosić 2011
 
KICKBOXING
1. Grah Milan 2003, 2. Pavlin Mladen 2006, 3. Stračanek Gregor 2012, 4. Zečevič Zvonko 2012

 

KOLESARSTVO
1. Fajdiga Lojze 1981, 2. Kramberger Ivo 1986, 3. Petelinšek Franjo 1994, 4. Novak Aleksander 1995, 5. Rokavec Branko 1999, 6. Tratnik Igor 2000, 7. Srečko Lipovnik 2004, 8. Branko Rokavec 2018, 9. Bojan Horvat 2019
 
KONJENIŠTVO
1. dr. Gorišek Borut 1997
 
KOŠARKA
1. Vončina Tone 1981, 2. Kaiser Zlatko 1984, 3. Lešnik Drago 1984, 4. Petkovič Dragan 1985, 5. Razgoršek Stane 1986, 6. Dvoršak Vili 1987, 7. Frelih Velibor 1987, 8. Štromajer Bernard 1988, 9. Boško Marinič 2001, 10. Penko Peter 2003, 11. Ravnikar Sergej 2010

 

LETALSKI ŠPORT
1. Kralj Franc 1995
 
NAMIZNI TENIS
1. Matijevič Branko 1981, 2. Frank Cveto 1987, 3. Kebrič Ivan 1993, 4. Plohl Zvonko 1996, 5. Štern Rudolf 2000, 6. Pristovnik Valter 2001, 7. Klinger Danilo 2004, 8. Milovančevič Mirko 2006, 9. Štebih Teodor 2008
 
NOGOMET
1. Jančič Karlo 1980, 2. Kirbiš Jože 1984, 3. Štern Hilda 1984, 4. Duh Jože 1985, 5. Cehtelj Adolf 1986, 6. Koren Srečko 1986, 7. Cvikl Marjan 1987, 8. Donko Vinko 1988, 9. Godina Boris 1990, 10. Skorobrijin Pajica 1991, 11. Blaznik Oto 1992, 12. Vidic Boris 1993, 13. Kunst Anton 1994, 14.  Polegek Leopold 1999, 15.  Prašnikar Bojan 1999, 16. Vilibald Pavc 2000, 17. Kovačič Slavko 2003, 18. Branko Vranič 2004, 19. Benjamin Brecelj 2004, 20. Ervin Vidovovič 2011, 21. Cipot Franc 2013, 22. Jarc Borut
 
ODBOJKA
1. Primec Milan 1981, 2. Skerbinjek Vlado 1983, 3. Sršen Tone 1984, 4. Dvoršak Alfred 1984, 5. Petermanec Franc 1985, 6. Ule Tone 1986, 7. Bezjak Marjan 1987, 8. Greif Peter 1990, 9. Krstič Svetozar 1995, 10. Šarman Janko 1996, 11. Dolinšek Edi 1996, 12. Blažič Miroslav 1998, 14. Krajnčič Zlatibor 2003, 15. Mladen Gogič 2004, 16. Šedivy Vladimir 2006, 17. Pajnik Teobald 2012, 18. Bruno Najdič 2015
 
PLANINSTVO
1. Bende Tone 1990, 2. Marušič Miro 1990, 3. Cilenšek Milan 1991, 4. Vogelnik Franc 1992, 5. Delija Šačiri 2016
 
PLAVANJE
1. Božič Tone 1986, 2. Mirkovič Anton 1988, 3. Radšel Pavle 1987, 4. Sušnik Peter 1987, 5. Blaž Medvešek 2004, 6. Miroslav Smerdu 2011, 7. Maja Šarac 2015, 8. Silvester Lipošek 2015
 
POTAPLJANJE
1. Lah Vojko 1994

 

RAFTING

1. Lovrenčič Milan 2014

 
ROKOMET
1. Kandus Pavel 1981, 2. Petrovič Adam 1982, 3. Kukovec Branko 1985,

 

SMUČANJE - ALPSKO
1. Čop Franci 1980, 2. Vogrinec Tone 1980, 3. Senčar Dušan 1982, 4. Šober Dušan 1982, 5. Kokol Leopold 1987, 6. Pečarič Marjan 1987, 7. Rajtmajer dr. Dolfe 1987, 8. Sitar Mirko 1987, 9. Sevčnikar Ivan 1991, 10. Koren Katja 1994, 11. Guzelj Smiljan 1995, 12.  Kožuh Marjan 1997, 13.  Jurič Herbert 1999, 14.  Rečnik Drago 2000, 15. Gartner Filip 2003, 16. Jaunik Dušan 2010, 17. Rečnik Andrej 2010, 18. Vojko Debevc 2011

 

SMUČANJE - TEKI
1. Raišp Jože 1980, 2. Rečnik Bogdan 1991,

 


SMUČARSKI KROS

1. Flisar Filip 2012, 2. Bojan Struger 2016

 
STRELSTVO
1. Sušnik Metod 1981, 2. Skodič Bruno 1986, 3. Fošner Janko 1992, 4. Krajnc Štefan 1996, 5 Valenčak Valter 1999, 6. Lavrenčič Franjo 2000,
 
ŠAH
1. Fišer Jože 1980, 2. Novačan Jože, 3. Puc Stojan 1984, 4. Novačan Rastislav 1987, 5. Kolar Damjan 1992, 6. Mikunda Jože 1993,
7. Majerič Avgust 1994, 8. dr. Musil Vojko 1995, 9. Krajnc Peter 1996, 10. Gusel Leopold 1998, 11. Virtič Franc 2007, 12. Mohr George 2008, 13. Krebs Silvo 2013, 14. Simonič Franc 2013

 

ŠPORTNA GIMNASTIKA
1. Malnarič Janez 1987, 2. Šoštarič Drago 1998, 3. Trebše Jakob 2001, 4. Fišer Miran 2005, 5. Polegek Zalka 2006, 6. Piletič Toni 2007, 7. Tehnična ekipa ŠD Studenci 2011, 8. Miklič Marja 2012, 9. Špendl Anica 2014

 

ŠPORTNO NOVINARSTVO

1. Borut Planinšič 2015
 

TABORNIŠTVO
1. Šauperl Janez 1994, 2. Lakota Jože 1995, 3. Hercog Ivan 1997, 4. Cerkvenič Borut 2000, 5. Cvetko Horst 2006, 6. Bobanec Robert 2008, 7. Žarko Dragšič 2011, 8. Božo Kumperščak Bojan 2015, 9. Marjanca Karmel 2016, 10. Vili Vindiš 2017
 
TAEKWON - DO
1. Barada Tomaž 1996, 2. Pilih Marjan 1996, 3. Zemljič Aleš 1997, 4. Borko Rajko 1999, 5. Šega Slavko 2002, 6. Kolarić Ivica 2008, 7. Rajher Nuša 2010, 8. Trajkovič Ivan 2012, 9. Jan Čreslovnik 2016
 
TENIS
1. Reicher Fredi 1983, 2. Mlaker Drago 1988, 3. dr. Doleček Valter 1991, 4. Mesarič Andrej 1994, 5. Mima Jaušovec 2002, 6. Igor Košak 2011
 
VESLANJE
1. Hajnrih Jože 1990, 2. Kramberger Jana 1993, 3. Kralj Ivan 1998, 4. Kolander Rok 2002, 5. Prelog Matej 2002, 6. Darko Golob 2011
 
ŽŠD MARIBOR
1. Kobal Slavko 1982, 2. Veber Ernest 1983, 3. Koren Vlado 1985, 4. Jagodnik Jože 1991, 5. Žurman Emil 1992, 6. Podgoršek Stanko 1993, 7. Antolinc Jože 1995, 8. Najdič Jože 2000,

 

DTV PARTIZAN
1. Cilenšek Vitomir 1980, 2. Kabaj Jožica 1980, 3. Mate Marijan 1980, 4. Pušauer Milko 1980, 5. Zadnik Jože 1980, 6. Stavbar Ivan 1981, 7. dr. Proje Stane 1982, 8. Fišer Julijana 1983, 9. Novak Beno 1983, 10. Garneš Anton 1984, 11. Krajnčič Leopold 1984, 12. Meršnik Vojko 1985, 13. dr. Glavič Peter 1985, 14. Aleš Erik 1987, 15. Dajčman Ivan 1987, 16. Florenin Danilo 1987, 17. Trinko Ernest 1987, 18. Bravc Rado 1988, 19. Kiker Edvard 2002, 20. Pernarčič Miran 2002, 21. Rebernak Franci 1988, 22. Sinič Franc 1988, 23. Ignatijev Gregor 1989, 24. Ignatijev Ivan 1989, 25. Kozel Viktor 1989, 26. Merkuš Jože 1989, 27. Žerjav Mirko 1990, 28. Horvat Franc 1991, 29. Hrastovec Milan 1992, 30. Vnuk Konrad 1993, 31. Lah Marjan 1995, 32. Šuštar Albin 1996, 33. Adanič Janko 1996, 34. Odlak Jožica 1999, 35. Jelen Peter 1999, 36. Šulek Štefka 2003, 37. Franc Grabner 2004, 38. Bratina Marija 2005, 39. Ravnjak Ivan 2008, 40. Milan Kovačič 2009, 41. Vešnar Danica 2010

 

MŠD BRANIK
1. Fajdiga Mirko 1980, 2. Vodeb Dušan 1980, 3. Hvalec Franc 1987, 4. Sevšek Herman 1987, 5. dr. Vauhnik Jože 1992, 6. Dover Martin 1993, 7. dr. Križman Alojz 1998, 8. Kalšek Jože 2010
 
SINDIKALNI ŠPORT
1. Kitek Maks 1980, 2. Lašič Ivan 1984, 3. Zagorac Drago 1985, 4. Holc Milan 1988, 5. Ledinek Oto 1991, 6. Novak Herman 2014
 
ŠPORT V JLA
1. Trifunovič Dragan 1985


ŠPORTNA ZVEZA MARIBOR
2. Podpečan Franc 1980, 3. mag. Fridl Lojze 1985, 4. Kabaj Milan 1986, 5. Platovšek Edi 1990, 6. Lešnik Andrej 1991, 7. Preac Ernest 1997, 8. Tadina Stanko 1997, 9. Peče Miran. Dr. medicine 2003, 10. prim. mag. Turk Karl, dr. medicine 2003, 11. mag. Bračič Rudi, prof 2005, 12. prof. Marjan Kosi 2009

 

ŠPORTNI PLES
1. Franjo Kozar 2004, 2. Bohak Branko 2013, 3. Bohak Alenka 2013, 4. Rubin Urška 2013

 

ŠPORTNO NOVINARSTVO
1. Vahtar Zdeno 1980, 2. Kancler Peter 1990, 3. Ferš Borivoj 1992, 4. Milovanovič Zoran 2013
 
ZTKO MARIBOR
1. Čebular Drago 1980
 
TELESNO KULTURNA ORGANIZACIJA
1. Mulej dr. Matjaž 1983, 2. Lešnik Tomo 1986, 3. Logar Marjan 1987, 4. Fošnarič Alojz 1988, 5. Moran Ljubo 1988,

 

ŠPORTNA DRUŠTVA IN OGANIZACIJE
 
AMD - PRIREDITVENI ODBOR
Leto podelitve: 1992

 

AMD OREHOVA VAS
Leto podelitve: 1986
 
DO ELEKTROKOVINA
Leto podelitve: 1981
 
DO SLADKOGORSKA
Leto podelitve: 1986
 
DTV MARIBOR CENTER
Leto podelitve: 1982
 
DTV PARTIZAN FRAM
Leto podelitve: 1990
 
DTV PARTIZAN HOČE
Leto podelitve: 1989
 
DTV PARTIZAN JOCO ZAGERNIK
Leto podelitve 2009
 
DTV PARTIZAN POBREŽJE
Leto podelitve: 1981
 
DTV PARTIZAN ROGOZA
Leto podelitve:1984
 
DTV PARTIZAN STUDENCI
Leto podelitve: 1980
 
DTV PARTIZAN ŠENTILJ
Leto podelitve: 1986
 
DTV PARTIZAN ŽELEZNIČAR
Leto podelitve: 1980
 
HOKEJSKI KLUB MARIBOR
Leto podelitve: 1998
 
I. GIMNAZIJA MARIBOR
Leto podelitve: 1990
 
II. GIMNAZIJA MARIBOR
Leto podelitve: 1990
 
KEGLJAŠKI KLUB BRANIK
Leto podelitve: 1984
 
KEGLJAŠKI KLUB INVALID
Leto podelitve: 1989
 
KEGLJAŠKI KLUB KONSTRUKTOR
Leto podelitve: 1994
 
KONFERENCA OO ZSS TAM
Leto podelitve: 1982
 
KONJENIŠKI KLUB MARIBOR
Leto podelitve: 1982
 
KOŠARKARSKI KLUB BRANIK
Leto podelitve: 1985
 
MŠD BRANIK
Leto podelitve: 1980
 
NAMIZNO TENIŠKI KLUB MARIBOR
Leto podelitve: 1991
 
NK MARIBOR - BRANIK
Leto podelitve: 1995
 
NOGOMETNA ZVEZA MARIBOR
Leto podelitve: 1981
 
ODBOJKARSKI KLUB PALOMA - BRANIK
Leto podelitve: 1983
 
ODBOJKASKA ZVEZA MARIBOR
Leto podelitve: 1985
 
OOS KREDITNA BANKA
Leto podelitve: 1984
 
ORGANIZACIJSKI ODBOR ZLATE LISICE
Leto podelitve: 1987
 
OSNOVNA ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA
Leto podelitve: 2005
 
PLANINSKO DRUŠTVO MARIBOR MATICA
Leto podelitve: 1980
 
PLAVALNI KLUB JEKLO - BRANIK
Leto podelitve: 1985
 
RADIO MARIBOR
Leto podelitve: 1985
 
SGP KONSTRUKTOR
Leto podelitve: 1988
 
SGP STAVBAR
Leto podelitve: 1987
 
SMUČARSKA ŠOLA POHORJE
Leto podelitve: 1991
 
SMUČARSKI KLUB BRANIK
Leto podelitve: 1981

STRELSKO DRUŠTO ELEKTRO MARIBOR
Leto podelitve: 2005
 
STRELSKO DRUŠTVO FRANC LEŠNIK VUK
Leto podelitve: 1983
 
STRELSKO DRUŠTVO I. POHORSKEGA BATALJONA
Leto podelitve: 1988
 
SVET ZA ŠPORT IN REKREACIJO PRI MS
Leto podelitve: 1980
 
ŠPORTNO DRUŠTVO INVALID
Leto podelitve: 1980
 
ŠPORTNO UREDNIŠTVO VEČERA
Leto podelitve: 1984
 
TENIŠKI KLUB ŽŠD
Leto podelitve: 1994
 
TVT BORIS KIDRIČ
Leto podelitve: 1983
 
VESLAŠKO DRUŠTVO DE
Leto podelitve: 2000
 
ZAVAROVALNICA MARIBOR
Leto podelitve: 1997
 
ZTKO MARIBOR
Leto podelitve: 1990
 
ŽŠD MARIBOR
Leto podelitve: 1986
 
NIGRAD, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE D.D.
Leto podelitve: 2004
 
ŠPORTNO DRUŠTVO RAZVANJE
Leto podelitve: 2006
 
ORG. ODBOR SKERBINJEKOVEGA MEMORIALA
Leto podelitve: 2007
 
ORGANIZACIJSKI ODBOR KOLESARSKIH MARATONOV OKOLI POHORJA
Leto podelitve: 2007 


 

SABLJAŠKI KLUB BRANIK MARIBOR

Leto podelitve: 2010

 


OŠ UDVIKA PLIBERŠKA

Leto podelitve: 2011

 


JUDO KLUB BRANIK BROKER

Leto podelitve: 2011

 


BALINARSKO DRUŠTVO A. BESEDNJAK

Leto podelitve: 2012

 


KEGLJAŠKI KLUB LOKOMOTIVA

Leto podelitve: 2012

 


 


vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta