Invalidi - Občina po meri invalidov
vodoravna delilna črta

 

 

Prehodne poti za gibalno ovirane osebe si lahko ogledate tudi preko Interaktivne karte Mestne občine Maribor ali preko slike karte.

 

Obvestilo za naglušne osebe s slušnim aparatom. V stavbi Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, si lahko izposodite CM sistem (indukcijsko zanko) za pomoč pri urejanju zadev v stavbi. Prevzamete jo lahko pri varnostniku ob predhodni identifikaciji in vpisu na seznam.

 

Obvestilo!

Informacijska pisarna za invalide posluje od 10. oktobra 2011  v prostorih Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, soba 237/II. nadstropje.

Za osebe na invalidskih vozičkih in druge gibalno ovirane osebe je dostop urejen z dvigalom, vhod z dvoriščne strani občinske stavbe.

Svoja vprašanja lahko pošljete tudi na e-naslov invalidi@maribor.si ali nas pokličete na tel. številko 02/2201 202.

Uradne ure: od pon. do pet. od 10.00 - 12.00.

 

Obvestilo!

Mestni svet Mestne občine Maribor na podlagi 16. člena statuta Mestne občine Maribor sprejeme uvedbo brezplačne vozovnice za invalidne osebe v javnem mestnem avtobusnem prometu ter prevozu s krožno kabinsko žičnico na Mariborskem Pohorju. Do brezplačne vozovnice je upravičena invalidna oseba, katera poseduje ustrezno dokazilo izdano od Mestne občine Maribor ter njen (en) spremljevalec. Upravičenec do dokazila je: 

 

Invalidna oseba, ki ima stalno prebivališče na območju Mestne občine Maribor in izpolnjuje enega od naslednjih pogojev:  

1.    Oseba, ki ima zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih ali zgornjih okončin ali medenice priznano najmanj 60% telesno okvaro in njen (en) spremljevalec;   

2.    Oseba z multiplo sklerozo in njen (en) spremljevalec;  

3.    Oseba z mišičnimi in živčno-mišičnimi obolenji z ocenjeno najmanj 30% telesno okvaro in njen (en) spremljevalec;  

4.    Zmerno, težje in težko telesno ali duševno prizadeta oseba, ki ji je zaradi tega priznana invalidnost po predpisih o varstvu telesno in duševno prizadetih oseb in njen (en) spremljevalec;  

5.    Slepa oseba s priznano najmanj 70% telesno okvaro in njen (en) spremljevalec;   

6.    Mladoletna oseba, ki je zmerno, težje ali težko telesno ali duševno prizadeta oziroma je zaradi izgube, okvare, paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice ovirana pri gibanju in njen (en) spremljevalec;  

7.    Oseba z zmerno, težjo ali težko oviro ali motnjo, ki je bila razvrščena ali usmerjena po predpisih, ki urejajo izobraževanje in njen (en) spremljevalec;   

8.    Gluha ali naglušna oseba s priznano najmanj 70% telesno okvaro.   

 

 

Vloga za pridobitev brezplačne vozovnice.

 

Izpolnjene vloge s prilogami se oddajo na sedežu Mestne občine Maribor v vložišču, soba št. 14, v času uradnih ur, ali po pošti na naslov Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor. 

vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Puščica  Predpisi
Puščica  Poročila
vodoravna delilna črta
Svet invalidov
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Puščica  Sklepi o imenovanju članov sveta
Puščica  Vabila
Puščica  Zapisniki
Puščica  Poslovnik Sveta invalidov
Puščica  Glasila Svet invalidov
vodoravna delilna črta
Delovne skupine Sveta invalidov
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Puščica  Delovna skupina za dostopnost
Puščica  Delovna skupina za izobraževanje
Puščica  delovna skupina za kulturo
Puščica  Delovna skupina za mednarodno sodelovanje
Puščica  Delovna skupina za ozaveščanje, promocijo in stike z javnostjo
Puščica  Delovna skupina za področje zakonodaje, pravic in položaja invalidov v družbi
Puščica  Delovna skupina za šport
Puščica  Delovna skupina za zaposlovanje
Puščica  Delovna skupina za zdravje
vodoravna delilna črta
Koristne informacije
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Puščica  Društva in druge nevladne organizacije po meri invalidov v Mariboru
vodoravna delilna črta
Aktualno
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Puščica  Pojavnost v medijih v letu 2016
Puščica  Pojavnost v medijih v letu 2017
vodoravna delilna črta
Fotogalerija
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Puščica  Pojavnost v medijih v letu 2014
Puščica  Pojavnost v medijih v letu 2015
vodoravna delilna črta
Začetki občine po meri invalidov
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Delovna skupina za pripravo Analize o položaju invalidov v Mestne občine Maribor in predloga Akcijskega načrta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Puščica  Vabila
Puščica  Zapisniki