Mestna blagajna
vodoravna delilna črta

 
IZVAJANJE STORITVE MESTNE BLAGAJNE - Javno podjetje MARPROM d.o.o.
 
Dne, 07.02.2020 poteče pogodba med Mestno občino Maribor in Delavsko hranilnico d.d. za izvajanje storitev Mestne blagajne v Mestni občini Maribor.
 
08.02.2020 se delovanje storitve Mestne blagajne prenese pod okrilje JP Marprom d.o.o., v sklopu blagajn na Glavni avtobusni postaji v Mlinski ulici 1.
 
 
                
 
 
V Mestni blagajni je zaenkrat možno brez provizije samo z gotovino plačati položnice izdajateljev:
 
    -       Energetika Maribor d.o.o.
    -       Mariborski vodovod d.o.o.
    -       Nigrad d.d.*
    -       Pogrebno podjetje Maribor d.o.o.
    -       Snaga d.o.o.
    -       Energija plus d.o.o.
    -       Plinarna Maribor (od 01.10.2020) - novo
    -       globe za prekrške s katerimi se kršijo predpisi občine Maribor (Skupna občinska uprava Maribor)*;
    -       najemnine za vrtičke (Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o.) - velja za izdane UPN od leta 2020*;
    -       najemnine za grobove-grobnina (Mestne četrti in krajevne skupnosti) - velja za izdane UPN od leta 2020*.

   

 
Seznam izdajateljev, katerih položnice se lahko brez provizije plačajo v Mestni blagajni, bomo sproti posodabljali.
 
 
 *Upravičenci so občani (fizične osebe), ki imajo stalno ali začasno bivališče v Mestni občini Maribor - več v prilogi Seznam ulic po poštnih okoliših spodaj:
 

    -         2000 Maribor

    -         2229 Malečnik

    -         2341 Limbuš

    -         2351 Kamnica

    -         2354 Bresternica

 
 
Za vsa vprašanja, pobude in predloge v zvezi z Mestno blagajni smo dosegljivi na e-mail naslovu: mestna.obcina@maribor.si
 
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Puščica  Ponovno odprtje MESTNE BLAGAJNE dne, 15.12.2020