vodoravna delilna črta
Vprašalnik

Prosimo, izberite Vašo oceno in vpišite Vaše mnenje ali predlog:
Izberite številko pred organom mestne uprave, kjer ste imeli opravek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ocenite delo organov (1 = slabo, 5= odlično)
Ocenite kakovost dela uslužbenca/uslužbencev organa meste uprave, kjer ste imeli opravek
Ocenite odnos uslužbenca/uslužbencev organa meste uprave, kjer ste imeli opravek, do Vas
Ocenite hitrost opravljenega dela v organu meste uprave, kjer ste imeli opravek
Ocenite urejenost in dostopnost organa meste uprave, kjer ste imeli opravek
Vaše mnenje in predlog: