Skupna občinska uprava Maribor
Ulica heroja staneta 1, 2000 Maribor
 
Vodja:
Telefon: 02/2201-516
E-pošta: sou@maribor.si
 
 
Mestna občina Maribor, Občina Benedikt, Občina Cerkvenjak, Občina Duplek, Občina Hoče-Slivnica, Občina Kungota, Občina Lenart, Občina Lovrenc na Pohorju, Občina Miklavž na Dravskem polju, Občina Pesnica, Občina Rače-Fram, Občina Ruše, Občina Selnica ob Dravi, Občina Starše, Občina Sveta Ana, Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Občina Sveti
Jurij v Slovenskih goricah ter Občina Šentilj (v nadaljevanju: občine ustanoviteljice) so ustanovile skupno občinsko upravo z imenom »Skupna občinska uprava Maribor« z Odlokom o ustanovitvi Skupne občinske uprave Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 21/2019).
 
Organizacijska sestava

  Medobčinska inšpekcija
  Medobčinsko redarstvo
  Skupna služba varstva okolja