vodoravna delilna črta
Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje
Cesta proletarskih brigad 21, 2000 Maribor
 
Vodja:      Romana Rožman, p.p.
Telefon:   02/22 01-255        
Tajništvo:                                               
Telefon:   02/22 01-655
E-pošta: 

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

»Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami zajema varstvo ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine in okolja pred naravnimi in drugimi nesrečami,

da se zmanjša število nesreč, ter prepreči oziroma zmanjša število žrtev in drugih posledic. Ta celovit sistem organizirajo: država, občine in druge lokalne skupnosti.

Obsega programiranje, načrtovanje, organiziranje, izvajanje, nadzor, financiranje ukrepov ter dejavnosti za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.« (Republika Slovenija: Ministrstvo za obrambo)


DELOVNO PODROČJE: 

Delovno področje je izvajanje nalog s področja zaščite, reševanja, požarne varnosti in obrambnega načrtovanja v pristojnostih mestne uprave in sicer:

­           oblikuje sistem zaščite in reševanja ter skrbi za njegovo delovanje;

­           vodi sile za zaščito, reševanje in pomoč;

­           organizira, usposablja in opremlja občinske enote, službe in druge operativne sestave za zaščito, reševanje in pomoč;

­           vzdržuje sredstva za zaščito, reševanje in pomoč;

­           omogoča pogoje za razvoj dejavnosti varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami; 

­           vodi priprave sistema zaščite in reševanja v pristojnostih neposrednega PP ter izvaja operativne naloge;

­           upravlja dokumente načrtov za zaščito in reševanje MOM in skrbi za javno predstavitev  le teh.


vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Obvestilo - zbiranje vlog oškodovancev zaradi posledic naravne nesreče
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Razpisi, razgrnitve in javne objave
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta

 

vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Javna naznanila
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta

 

vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Ocena ogroženosti
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta

 

vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Načrti za zaščito in reševanja v Mestni občini Maribor
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta

 

vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Organizacijski dokumenti zaščite, reševanja in civilne obrambe
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta

 

vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Dokumenti na temo zaščite, reševanja in civilne obrambe
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta

 

vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta