Kabinet župana
vodoravna delilna črta

 

vodoravna delilna črta
Vodja kabineta:
Jelka Vrečko
Telefon: 02/ 2201 - 289

 

 

Delovno področje:
Za izvajanje nalog, vezanih na župana mestne občine, se ustanovi Kabinet župana, ki opravlja naloge, ki se nanašajo zlasti na:
  • svetovalne, strokovne in organizacijske zadeve za potrebe župana in podžupanov,
  • delovanje mestnega sveta, drugih organov mestne občine in obravnavo prošenj in pritožb občanov,
  • načrtovanje, organizacijo in izvedbo protokola ter prireditev, ki so mestnega značaja,
  • zagotavljanje celostne podobe mestne občine ter načrtovanje in koordiniranje promocijske politike mestne občine,
  • medobčinsko, medmestno in mednarodno sodelovanje,
  • odnose z javnostmi ter
  • tehnično administrativne naloge ter druge zadeve s svojega delovnega področja.   
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črtaikona telefonske slušalkevodoravna delilna črta02/2201-211, 02/2201-710, 031/322-933, vodoravna delilna črtaikona elektronske poštevodoravna delilna črtapr@maribor.sivodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črtavodoravna delilna črtaikona elektronske poštevodoravna delilna črtaprotokol@maribor.sivodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Organizacijska sestava
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Za občane
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Uradne ure
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta