vodoravna delilna črta
Urad za šport
Ulica heroja Tomšiča 2, 2000 Maribor
 

Vodja: Darko Zarič, vodja urada
Telefon: 02/2201-751
E-pošta: E-pošta: sport@maribor.si
 
Delovno področje:

Urad za šport opravlja zlasti naloge, ki se nanašajo na:
  • razvoj vseh dejavnikov na področju športa,
  • delovanje javnih zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Mestna občina Maribor
  • uresničevanje programov športa in zagotavljanje javne mreže športnih objektov,
  • upravljanje z javno infrastrukturo na področju športa, ki je v lasti Mestne občine Maribor,
  • sofinanciranje športnih programov in organiziranje športno rekreativnih prireditev,
  • izvajanje strokovnih nalog za športna društva in zveze športnih društev,
  • izvajanje nalog v zvezi z upravljanjem stvarnega premoženja,
  • druge upravne in strokovno tehnične naloge z delovnega področja urada.
   
 
 Druge uporabne povezave:                        
                      

                                                       Logotip in povezava do spletne strani Športne zveze Maribor                 Logotip in povezava do Športnih objektov Maribor                    Logotip in povezava do ogleda športnih objektov v Mariboru v 3D     

vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Aktualno
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Odlok o sofinanciranju Letnega programa športa v Mestni občini Maribor
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Sofinanciranje Letnega programa športa v Mestni občini Maribor za leto 2022
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Sofinanciranje Letnega programa športa v Mestni občini Maribor za leto 2021
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Prejemniki sredstev LPŠ
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Športni dogodki
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Javni razpisi - šport
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Športne informacije Maribora
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Puščica  Priznanja in nagrade
Puščica  Medmestno sodelovanje Mestne občine Maribor na področju športa
Puščica  Antidoping
Puščica  Predpisi, pravilniki in zakoni iz področja športa
Puščica  Koristne povezave
Puščica  Športna zveza Maribor - ŠZM
Puščica  Športni objekti v Mestni občini Maribor
Puščica  Športna društva v Mariboru
Puščica  Kategorizirani športniki
Puščica  Mariborski olimpijci
vodoravna delilna črta
Prodaja, oddaja in namere iz področja športa
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta