vodoravna delilna črta
Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost
Slovenska ulica 40, 2000 Maribor
 
VodjaBrigita GAJZER PLIBERŠEK, univ. dipl. ekon.
Soba: 107 (tajništvo), 108
Telefon: 02/2201-290
Faks: 02/2201-293
E-pošta: brigita.plibersek@maribor.si
 
 
Delovno področje:
 
Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Maribor (MUV, št. 20/2007) v 28. členu določa, da Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost opravlja zlasti naloge s področja:
  • predšolske vzgoje, osnovnošolskega in glasbenega izobraževanja in izobraževanja odraslih,
  • socialnega varstva in družine,
  • pospeševanja in organiziranja dejavnosti in programov socialnega varstva in varovanja zdravja
  • podeljevanja štipendij,
  • izdajanja odločb in podelitev koncesij s področja zdravstvene in lekarniške dejavnosti,
  • zagotavljanja mrliško pregledne službe na svojem območju,
  • razvoj vseh dejavnikov in programov za raziskovalno dejavnost,
  • delovanje javnih zavodov s področja raziskovalne dejavnosti, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je mestna občina,
  • izvajanje nalog v zvezi z  upravljanjem stvarnega premoženja, ki  ga ima v upravljanju,
  • drugih upravnih in strokovno tehničnih nalog z delovnega področja urada.
 
V okviru zgoraj navedenih nalog so zaposleni uradniki v času uradnih ur na voljo občanom, ki lahko v uradu v mejah njegovih pristojnosti urejajo posamezne upravne zadeve, navedene v nadaljevanju pri posameznih sektorjih, in iščejo odgovore na vprašanja, pobude in pritožbe s področij predšolske vzgoje, osnovnošolskega in osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih, zdravstvenega in socialnega varstva, raziskovalne dejavnosti in štipendiranja (iz sredstev mestnega proračuna).
 
Zainteresirani občani bodo ob obisku v uradu v mejah njegovih pristojnosti dobili ustrezne odgovore, če pa bodo njihova pričakovanja, vprašanja ali pripombe presegali pristojnosti Urada za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost, bodo poučeni o pristojnih organih, službah ali javnih zavodih v mestu ali državi, na katere se morajo obrniti.
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Organizacijska sestava
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Puščica  Sektor za vzgojo
Puščica  Sektor za izobraževanje
Puščica  Sektor za zdravstvo in socialno varstvo
vodoravna delilna črta
Uradne ure
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Za občane (vloge)
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Aktualne novice
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Programi izobraževanja
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Javni razpisi - vzgoja, izobraževanje, zdravstveno in socialno varstvo
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črtaIkona portetra osebevodoravna delilna črtaVesna Žličar, T: 02 220 13 30, E: vesna.zlicar@maribor.si in Tatjana Rebernik T: 02 2201 275, E: tatjana.rebernik@maribor.si, ikona koledarjavodoravna delilna črtaDo 15. 9. 2021vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črtaIkona portetra osebevodoravna delilna črtaVesna Žličar, T: 02 220 13 30, E: vesna.zlicar@maribor.si in Tatjana Rebernik T: 02 2201 275, E: tatjana.rebernik@maribor.si , ikona koledarjavodoravna delilna črtaDijaki do 15. 9. 2021, študenti do 15. 10. 2021vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črtaIkona portetra osebevodoravna delilna črtaZPM Maribor, Urša Žiger (T: 02 229 69 15, E: ursa@zpm-mb.si), ikona koledarjavodoravna delilna črta12.10.2021-za oddajo prijav; 15.2.2022-za oddajovodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črtaIkona portetra osebevodoravna delilna črtaElektronski naslov: izobrazevanje@maribor.si, ikona koledarjavodoravna delilna črta30. 7. 2021vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črtaIkona portetra osebevodoravna delilna črtaTatjana Štelcer (T: 02 2201 301, E: tatjana.stelcer@maribor.si) in Tatjana Rebernik (T: 02 2201 275, E: tatjana.rebernik@maribor.si), ikona koledarjavodoravna delilna črta2.8.2021vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črtaIkona portetra osebevodoravna delilna črtaNina Sophy ĆIRIĆ (T: 02/2201-308 ali E: nina.ciric@maribor.si) in Lilijana Zorko (T: 02/2201-313 ali E: lilijana.zorko@maribor.si), ikona koledarjavodoravna delilna črtado 4.5.2021vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črtaIkona portetra osebevodoravna delilna črtaNina Sophy ĆIRIĆ T: 02 220 13 08; E: nina.ciric@maribor.si in Lilijana ZORKO T: 02/2201-313, E: lilijana.zorko@maribor.si, ikona koledarjavodoravna delilna črta17.3.2021vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta