Urad za kulturo in mladino

Slovenska ulica 40, 2000 Maribor

 

Vodja: Daniel Sajko - po pooblastilu

Telefon: 02/2201-468

Faks: 02/2201-476

E-pošta: daniel.sajko@maribor.si

 

Delovno področje

 

Urad za kulturo in mladino opravlja zlasti naloge, ki se nanašajo na:

 

 • razvoj sistemskih dejavnikov na področju kulture in mladine,
 • delovanje javnih zavodov s področja kulture in mladine, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina,
 • opravljanje nalog na področju varovanja kulturne dediščine,
 • zagotavljanje sistemskih pogojev za delovanje društev, skupin in posameznikov, ki izvajajo ljubiteljske kulturne programe,
 • pripravljanje in uresničevanje kulturne in mladinske politike občine,
 • izvajanje nalog v zvezi z upravljanjem stvarnega premoženja, ki ga ima v upravljanju,
 • izvajanje nalog povezanih z delovanjem veteranskih organizacij,
 • druge upravne in strokovno tehnične naloge z delovnega področja urada.
   
 • ponedeljek od 8.00 ure do 12.00 ure in od 13.00 ure do 15.00 ure,
 • v sredo od 8.00 ure do 12.00 ure in od 13.00 ure do 17.00 ure,
 • v petek od 8.00 ure do 13.00 ure.
 
Uradne ure za poslovanje s strankami veljajo za vse organe Mestne uprave mestne občine Maribor, ki nimajo drugače določenih uradnih ur.
 
  2. lokalni program mladih v Mestni občini Maribor za obdobje 2016 - 2021
  Lokalni program za kulturo Mestne občine Maribor 2015-2020
  MARIBOR 2012 - Evropska prestolnica kulture
  Dejavnosti na področju mladine
  Strokovne komisije na področju kulture 2016 -2019
  Strokovne komisije na področju kulture 2019 - 2021
  Glazerjeve nagrade
Pravne podlage

Kulturne ustanove

Festivali v Mariboru

Javne objave - kultura in mladina

Javni razpisi - kultura in mladina


Javni razpisi in objave/pozivi v izvajanju

 

Zaključeni javni razpisi

Javna dela