Urad za kulturo in mladino
vodoravna delilna črta

Slovenska ulica 40, 2000 Maribor

 

Vodja: mag. Klemen Brvar

Telefon: 02/2201-321

E-pošta: klemen.brvar@maribor.si

 

Delovno področje

 

Urad za kulturo in mladino opravlja zlasti naloge, ki se nanašajo na:

 

 • razvoj sistemskih dejavnikov na področju kulture in mladine,
 • delovanje javnih zavodov s področja kulture in mladine, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina,
 • opravljanje nalog na področju varovanja kulturne dediščine,
 • zagotavljanje sistemskih pogojev za delovanje društev, skupin in posameznikov, ki izvajajo ljubiteljske kulturne programe,
 • pripravljanje in uresničevanje kulturne in mladinske politike občine,
 • izvajanje nalog v zvezi z upravljanjem stvarnega premoženja, ki ga ima v upravljanju,
 • izvajanje nalog povezanih z delovanjem veteranskih organizacij,
 • druge upravne in strokovno tehnične naloge z delovnega področja urada.
   
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Puščica  Strategija razvoja kulture v Mestni občini Maribor 2022-2026
vodoravna delilna črta
 • ponedeljek od 8.00 ure do 12.00 ure in od 13.00 ure do 15.00 ure,
 • v sredo od 8.00 ure do 12.00 ure in od 13.00 ure do 17.00 ure,
 • v petek od 8.00 ure do 13.00 ure.
 
Uradne ure za poslovanje s strankami veljajo za vse organe Mestne uprave mestne občine Maribor, ki nimajo drugače določenih uradnih ur.
 
vodoravna delilna črta
Puščica  2. lokalni program mladih v Mestni občini Maribor za obdobje 2016 - 2021
Puščica  Lokalni program za kulturo Mestne občine Maribor 2015-2020
Puščica  MARIBOR 2012 - Evropska prestolnica kulture
Puščica  Dejavnosti na področju mladine
Puščica  Strokovne komisije na področju kulture 2016 -2019
Puščica  Strokovne komisije na področju kulture 2022 - 2025
Puščica  Glazerjeve nagrade
vodoravna delilna črta
Pravne podlage
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Kulturne ustanove
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Festivali v Mariboru
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta

 

vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Javne objave - kultura in mladina
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Javni razpisi - kultura in mladina
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Javni razpisi in objave/pozivi v izvajanju
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta

 

vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Zaključeni javni razpisi
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Javna dela
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta