vodoravna delilna črta
Urad za komunalo, promet in prostor

Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor
Vodja:  Suzana FRAS univ. dipl. gosp. inž.
Telefon: 02/2201-413
 
Urad za komunalo, promet in prostor deluje na področjih, ki se nanašajo na  urejanje prostora, prostorsko in urbanistično načrtovanje,  pripravo prostorskih aktov občine ter geografski informacijski sistem (GIS).
Posebno področje zajema razvoj komunalnega in cestnega gospodarstva, prometa znotraj občinskih meja ter zvez in energetike. V okviru že vzpostavljene infrastrukture , upravljamo in gospodarimo s komunalnimi infrastrukturnimi objekti in napravami. Celovito delovanje urada je zaokroženo z nenehnim sodelovanjem in koordiniranjem nalog z državnimi organi na področju komunalnega gospodarstva, cestno prometne infrastrukture in energetike.
Delovanje urada je organizirano znotraj treh sektorjev, lociranih na dveh različnih lokacijah.
 
Delovno področje:
 
Urad za komunalo, promet in prostor opravlja naloge, ki se nanašajo zlasti na:
 • urejanje prostora,
 • prostorsko, urbanistično in krajinsko načrtovanje,
 • pripravo prostorskih aktov občine,
 • razvoj komunalnega in cestnega gospodarstva, prometa in zvez, vodnega gospodarstva ter energetike,
 • standarde in normative za izvajanje lokalnih gospodarskih javnih služb,
 • pogoje za zagotavljanje in uporabo javnega dobra in storitev lokalnih gospodarskih javnih služb,
 • strokovni nadzor nad izvajanjem nalog izvajalcev lokalnih gospodarskih javnih služb in prometa,
 • upravljanje in gospodarjenje s komunalnimi infrastrukturnimi objekti in napravami in drugim stvarnim premoženjem ki ga ima v upravljanju,
 • prometno ureditev v mestni občini,
 • spremljanje problematike na področju varnosti cestnega prometa v zvezi s preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
 • sodelovanje in koordiniranje nalog z državnimi organi na področju komunalnega gospodarstva, cestno prometne infrastrukture in energetike,
 • druge upravne in strokovno tehnične naloge z delovnega področja urada.
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Organizacijska sestava
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Puščica  Sektor za urejanje prostora
Puščica  Sektor za komunalo in promet
Puščica  Služba za geografski informacijski sistem, obdelavo podatko in informatiko
Puščica  Režijski obrat
vodoravna delilna črta
Za občane
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Puščica  Celostna prometna strategija mesta Maribor
Puščica  Objava odlokov, neuradna, prečiščena besedila
vodoravna delilna črta
Aktualne novice
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
30.5.2018 
Javno naznanilo
vodoravna delilna črta
Puščica  Arhiv novic
Puščica  Fotogalerije posameznih dogodkov