Participatorni proračun Radvanje - arhiv 2015
vodoravna delilna črta
 
Telefon: 02/2201-241
E-pošta: pp@maribor.si
Spletni naslov: www.mariborpp.si  
 
 
 
Spoštovani!
 
Obveščamo vas, da se je 22.10.2015, uspešno zaključilo obdobje zbiranja predlogov projektov v pilotnem projektu PARTICIPATORNI PRORAČUN.  Zdaj sledi druga faza projekta, ko morajo strokovne službe  podane predloge pregledati, jih ovrednotiti in oceniti ali so primerni za uvrstitev na seznam projektov izmed katerih bodo občani lahko glasovali za njihovo uvrstitev v proračun.

Vse oddane predloge si lahko ogledate na spletni strani www.mariborpp.si .
  

    

 

 

     

 
Župan, dr. Andrej Fištravec je na pobudo Iniciative mestni zbor in Odbora za lokalno samoupravo in splošne zadeve, dne 20. aprila 2015 imenoval delovno skupino za izvedbo pilotnega projekta za sodelovanje občanov pri pripravi proračuna.
 
 
Delovna skupina je intenzivno pričela z delom, preučene so bile trenutne dane možnosti izvedbe pilotnega projekta. Glede na obsežnost projekta je bila sprejeta odločitev, da se projekt pilotno izvede samo v eni mestni četrti, tako je bila za poskusno izvedbo projekta izbrana Mestna četrt Radvanje
 
   
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Puščica  Kaj je participatorni proračun
Puščica  Proračun Mestne občine Maribor
Puščica  Pogosta vprašanja
Puščica  Mestne četrti in krajevne skupnosti