Parki, nasadi in drevoredi
vodoravna delilna črta

Poleg Mestnega parka je v Mariboru še VELIKO DRUGIH ZELENIH POVRŠIN:

 • MAGDALENSKI PARK - osnovan je bil leta 1906 in je danes prehodni park z otroškim igriščem in precej kvalitetnimi drevninami
 • PARK NA TRGU GENERALA MAISTRA ? je iz leta 1884, z orjaškima platanama in eno preostalo japonsko soforo
 • PARK NA SLOMŠKOVEM TRGU ? je iz leta 1891 z dendrološko posebnostjo - ginkovcem ter zanimivim brestom, ki predstavlja pomemben element starega mestnega jedra
 • PARK NA KIDRIČEVEM TRGU - je iz leta 1888 z dendrološko posebnostjo ? trilistnima ptelejama
 • STADION LJUDSKI VRT - nekoč prvi mariborski park je danes športni park z nekaj ostanki parkovnih drevnin. Leta 1843 je Jožef Langer tu zgradil vilo in jo obdal s parkom. V oporoki je izrazil željo, da bi bil park v Mariboru dostopen vsem meščanom za oddih in razvedrilo. Leta 1874 je mestna občina kupila vilo in parcele ter odprla park za javnost
 • BETNAVA ? park ob dvorcu je sestavni del grajskega kompleksa na Betnavi, izvira pa iz 16. stoletja. Park sestavljajo površine neposredno ob gradu ter obsežni parkovni kompleks na nekdanjem otoku, ki ga je oblikoval vodni jarek z vodo iz Pekrskega potoka. Največje drevo v parku je 35 m visoka platana.
 • NASAD EKSOT PRI VISOKI AGRONOMSKI ŠOLI - parkovni nasad z novejšimi tujimi drevninami in z drevoredom krilatega oreškarja predstavlja sožitje krajinskih elementov parka, vinogradov in sadovnjakov
 • NASAD V VINARSKI ULICI ?okoli stavbe kmetijskega inštituta s številnimi eksotami in največjo sekvojo v Mariboru
 • park na Schreinerjevem trgu
 • park na Rakuševem trgu (v letu 2001 je bila tu postavljena prva kiparska razstava)
 • Tomšičev drevored
 • nasad kostanjev ob Vrbanski cesti

NOVI PARKI, KI NASTAJAJO

 • parkovno-rekreacijska površina ob Pekrskem potoku
 • park z otroškim igriščem ? Ertlov gozdič
 • park na Vrbanskem platoju
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Priloge
Sponka
vodoravna delilna črta