Visokošolske ustanove
vodoravna delilna črta

 

Univerza v Mariboru je druga največja in druga najstarejša univerza v Sloveniji. Začetki visokega šolstva v Mariboru segajo v 19. stoletje, natančneje v leto 1859, ko je lavantinski škof Anton Martin Slomšek prenesel sedež škofije iz St. Andraža v Labotski dolini na Koroškem v Maribor in kmalu zatem tukaj razglasil tudi ustanovitev slovenskega bogoslovnega učilišča.
 
Univerzo v Mariboru sestavlja 17 članic - fakultet, ki ponujajo dodiplomske in podiplomske študijske programe, Študentski domovi in Univerzitetna knjižnica Maribor. Na njej  študira okrog 15 000 študentov, zanje pa skrbi približno 1800 zaposlenih in zato nosi izredno pomembno vlogo v regiji. Je avtonomna, znanstveno-raziskovalna in izobraževalna ustanova, katere namen je odkrivanje znanja, skrb za znanje ter prenašanje znanja skozi vsepovezanost humanistike, družboslovja, tehnike, ekonomije, medicine, naravoslovja, prava, pedagoških ved in umetnosti v širšo družbeno skupnost.
 
Študijski programi so prenovljeni v skladu z načeli Bolonjske deklaracije in se v skladu z zakonskimi določili in Merili za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu redno spremljajo, posodabljajo in spreminjajo. Na področju izobraževalne dejavnosti ima Univerza v Mariboru širok izbor študijskih smeri in programov. Študentom ponuja 27  visokošolskih strokovnih in 55 univerzitetnih študijskih programov 1. stopnje, 1 enoviti magistrski študijski program 2. stopnje, 71 študijskih programov 2. stopnje in 34 študijskih programov 3. stopnje. 
 
Univerza v Mariboru si prizadeva za krepitev prepoznavnosti v evropskem in svetovnem visokošolskem prostoru in čim večjo internacionalizacijo ter odprtost v mednarodni visokošolski prostor. Na osnovi podpisanih bilateralnih sporazumov Univerza v Mariboru sodeluje z 117 ustanovami s 4 celin, je članica številnih mednarodnih visokošolskih zvez, od leta 1999 pa aktivno sodeluje v programu Erasmus, ki je sedaj vse podprograme združil v programu Erasmus+. Doslej je podpisala Erasmus bilateralne sporazume z več kot 500 tujimi univerzami.
 
Članice Univerze v Mariboru:
 
Druge visokošolske ustanove v Mariboru:
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta