Dijaški in študentski domovi
vodoravna delilna črta
1. ŠTUDENTSKI DOM 1
Tyrševa ul. 23, 2000 Maribor
12.

Dom 11
Ob bregu 22, 2000 Maribor

2. ŠTUDENTSKI DOM 2
Pri parku 7, 2000 Maribor
13. Dom 12
Ob bregu 24, 2000 Maribor
3. ŠTUDENTSKI DOM 3
Tyrševa ul. 30, 2000 Maribor
14. Dom podiplomcev in gostujočih profesorjev
Koroška c. 158, 2000 Maribor
4. DEPANDANSA
Pri parku 5, 2000 Maribor
15. Dijaški dom DOM I
Gosposvetska c. 89, 2000 Maribor
5. ŠTUDENTSKI DOM 4
Gosposvetska c. 87, 2000 Maribor
16. Dijaški dom DOM II
Vrbanska c. 30, 2000 Maribor
6. ŠTUDENTSKI DOM 5
Gosposvetska c. 85, 2000 Maribor
17. Dijaški dom Drava Maribor
Smetanova ul. 67, 2000 Maribor
7. ŠTUDENTSKI DOM 6/A
Gosposvetska c. 87/a, 2000 Maribor
18. Dijaški dom 26. JUNIJ
Železnikova ulica 12, 2000 Maribor
8. ŠTUDENTSKI DOM 6/B
Gosposvetska c. 87/b, 2000 Maribor
19. DIJAŠKI DOM PROMETNE ŠOLE MARIBOR
Preradovičeva ul. 33, 2000 Maribor
9.

Dom 8
Koroška c. 35, 2000 Maribor

20. Dijaški dom Tezno, Maribor
Zolajeva ul. 13, 2000 Maribor
10.

Dom 9
Koroška c. 35, 2000 Maribor

21. DIJAŠKI DOM LIZIKE JANČAR
Titova c. 24/a, 2000 Maribor
11.

Dom 10
Koroška c. 35, 2000 Maribor

22. DOM ANTONA SKALE
Majcigerjeva ul. 37, 2000 Maribor

 

 

Na območju Mestne občine Maribor je 13 študentskih domov in 7 dijaških domov in 1 dom, namenjen učencem in dijakom s posebnimi potrebami.

 

Študentski domovi so bili ustanovljeni kot zavod 10. decembra. 1964 z odločbo Združenja visokošolskih zavodov. Po prenehanju delovanja tega združenja so ustanoviteljske pravice do zavoda prešle na Univerzo v Mariboru, ki je univerzitetna naslednica združenja. Z odlokom o preoblikovanju Univerze v Mariboru leta 2000 pa so Študentski domovi postali član univerze.

 

Študentom Univerze v Mariboru je bivanje zagotovljeno v študentskih domovih na treh lokacijah: ob Tyrševi ulici, ob Gosposvetski cesti in na Lentu. Kapaciteta študentskih domov je okoli 2600 ležišč.

 

Študentje imajo na razpolago še mnoge prostore za obštudijske dejavnosti in za zabavo: multimedijski računalniški center, računalniško sobo, fitnes, telovadnico, TV-sobo, študijsko sobo, prostor za organiziranje internih zabav in športna igrišča. V neposredni bližini domov so jim na razpolago zdravnik, zobozdravnik, psiholog, restavracija, univerzitetni športni center in prireditveni center ŠTUK.

 

V Mariboru sta tudi dva študentska domova s koncesijo MVZT: Terme Maribor - Hotel UNI s 85 ležišči in Študentski dom TOMI s 450 ležišči.

 

V sedmih samostojnih dijaških domovih je skupno več kot 2000 ležišč.

vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta