Srednje šole
vodoravna delilna črta

SREDNJE IN VIŠJE STROKOVNE ŠOLE

SREDNJE IN VIŠJE STROKOVNE ŠOLE V MESTNI OBČINI MARIBOR

1. Prva gimnazija Maribor
Trg generala Maistra 1, 2000 Maribor
12. Srednja šola za oblikovanje Maribor
Park mladih 8, 2000 Maribor
2. II. gimnazij Maribor
Trg Miloša Zidanška 1, 2000 Maribor
13. Srednja gradbena šola Maribor
Smetanova ul. 35, 2000 Maribor
3. III. gimnazija Maribor
Gosposvetska c. 4, 2000 Maribor
14. Prometna šola Maribor
Preradovičeva ul. 33, 2000 Maribor
4. Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška
Zolajeva ul. 12, 2000 Maribor
15. Srednja trgovska šola
Mladinska ul. 14, 2000 Maribor
5. Konservatorij za glasbo in balet Maribor
Mladinska ul. 12, 2000 Maribor
16. Srednja šola za gostinstvo in turizem
Mladinska ul. 14/a, 2000 Maribor
6. Srednja elektro-računalniaka šola Maribor
Smetanova ul. 6, 2000 Maribor
17. Srednja zdravstvena šola Juge Polak Maribor
Trg Miloša Zidanška 3, 2000 Maribor
7.
18. Lesarska šola Maribor
Lesarska ul. 2, 2000 Maribor
8.

Tehniški šolski center Maribor

Zolajeva ulica 12, 2000 Maribor

19. Živilska šola Maribor
OE Poklicna in tehniška šola
Park mladih 3, 2000 Maribor
9. Srednja ekonomska šola
Trg Borisa Kidriča 3, 2000 Maribor
20. Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem
Zagrebška c. 18, 2000 Maribor
10. Biotehniška šola Maribor
Vrbanska c. 30, 2000 Maribor
21. Višja strokovna šola za poslovne sekretarje
Prešernova ul. 1, 2000 Maribor
11.
22. Živilska šola Maribor
OE Višja strokovna šola
Park mladih 3, 2000 Maribor

Maribor je pomembno srednješolsko središče, v njem deluje 19 srednjih šol. Vanje je v 550 oddelkih vključenih 15.878 dijakov.

V Mariboru delujejo še tri višje strokovne šole.

Srednješolski izobraževalni programi so programi nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega in drugega strokovnega izobraževanja, poklicno-tehniškega izobraževanja, gimnazije, prilagojeni izobraževalni programi za mladostnike s posebnimi potrebami ter izobraževalni programi za odrasle.

V Mestni občini Maribor je omogočeno srednješolsko izobraževanje v okviru več kot 200 različnih programov z naslednjih področij:

 • kmetijstvo - živilstvo
 • gozdarstvo - veterinarstvo
 • vrtnarstvo - rudarstvo
 • strojništvo in metalurgija - elektrotehnika
 • računalništvo - kemija
 • farmacija - steklarstvo
 • gradbeništvo - lesarstvo
 • tekstilstvo - usnjarstvo
 • tiskarstvo, papirništvo - promet in zveze
 • storitvene dejavnosti - gostinstvo in turizem
 • ekonomija - zdravstvo
 • kultura - pedagoško področje (predšolska vzgoja)
 • splošnoizobraževalno področje (gimnazija)

Poleg teh programov se dijaki srečujejo tudi z obveznimi izbirnimi vsebinami oz. interesnimi dejavnostmi. Te dejavnosti pomenijo enega izmed načinov za razširjanje in poglabljanje splošnega in posebnega znanja.

Mestna občina Maribor financira tudi program osnovnega glasbenega izobraževanja ? nižjo glasbeno šolo na Srednji glasbeni in baletni šoli Maribor.

vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta