Statistika prometa na nevarnih odsekih cest
vodoravna delilna črta
Povezavi v nadaljevanju prikazujeta lokacije, ki se kot nevarne točke v tem trenutku nadzorujejo s sistemom za kontrolo prometa. Lokacije spremljanja prometa se spreminjajo in prilagajajo trenutnim razmeram v prometu.
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta