DANOVA - Inovativne prevozne storitve za slepe in slabovidne potnike v Podonavju (Innovative transportation services for blind and partially-sighted passengers in Danube Region)
vodoravna delilna črta
 
Mestna občina Maribor je bila uspešna na razpisu programa teritorialnega sodelovanja Interreg Podonavje. Eden izmed projektov, ki so bili uvrščeni v nabor sofinanciranih projektov s strani Evropske unije je tudi projekt DANOVA.
 
Cilj projekta DANOVA je z razvojem nabora novih storitev in kompetenc izboljšali dostopnost letališč, pristanišč, železniških in avtobusnih postaj za slepe in slabovidne skozi izboljšanje dostopnosti do storitev, kakor tudi dostopa do informacij.
 
Projekt traja od 1. julija 2020 do 31. decembra 2022.  V projektu sodeluje 14 partnerjev iz devetih držav Podonavja, in sicer Hrvaške, Slovaške, Madžarske, Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Avstrije in Slovenije.  Konzorcij partnerjev pod vodstvom Letališča Dubrovnik (Hrvaška) je dobro uravnotežen saj so vključena letališča, pristanišča, raziskovalne ustanove, lokalne oblasti ter združenja slepih in slabovidnih. Iz Slovenije v projektu kot partnerja sodelujeta Mestna občina Maribor in Univerza v Mariboru.
 
Proračun celotnega projekta je 2.192.000 EUR, od tega je delež Mestne občine Maribor 82.500 EUR (sofinanciranih je 85% sredstev).
 
V Evropi, kjer živi  30 milijonov slepih in slabovidnih, več kot 96% evropskega prometnega sistema, zlasti v Podonavju, še vedno ni popolnoma dostopnega ljudem z okvaro vida. Uporaba letalskega, železniškega in mestnega javnega prevoza predstavlja veliko za težavo številne slepe in slabovidne potnike zaradi:
  • oteženega dostopa slepih in slabovidnih do najnovejših vizualnih ali pisnih informacij;
  • neustrezne usposobljenosti osebja za nudenje podpore in za ustrezno komuniciranje s slepimi in slabovidnimi;
  • nedostopne ali slabo dostopne infrastrukture;
  • precejšnjih razlik med nacionalnimi zakonodajami glede minimalnih zahtev o dostopnosti itd.
 
Tudi v Podonavju je vse več zahtev po bolj vključujočem in dostopnem prevoznem sistemu, ki omogoča enak nivo storitev, kot je omogočen potnikom brez omejitev, tudi za slepe in slabovidne. 
Cilj projekta DANOVA je zadovoljiti tem potrebam s konkretnimi in oprijemljivimi rezultati, ki bodo nastali skozi integrativen in transnacionalni pristop, ki vključuje:
  • identifikacijo ter analizo obstoječih rešitev in praktičnih primerov, ki so splošno sprejemljivi, učinkoviti in jih je možno enostavno implementirati v celotnem Podonavju;
  • izdelavo Strategije prenosa obstoječih rešitev kot podporo odločevalcem za učinkovit prenos identificiranih rešitev;
  • vključevanje deležnikov v postopek oblikovanja novega transnacionalnega koncepta popolnoma dostopnega prevoznega sistema, ki odgovarja potrebam slepih in slabovidnih potnikov v Podonavju;
  • testiranje inovativnih rešitev;
  • izboljšanje kompetenc osebja za uporabo novih storitev in izboljšanje izkušnje slepih in slabovidnih pri uporabi storitev javnega potniškega prometa.
 
Več informacij o projektu DANOVA - Inovativne prevozne storitve za slepe in slabovidne potnike v Podonavju  najdete na povezavi:
 

 
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta