RESTART_4Danube
vodoravna delilna črta

 

Mesta v Podonavju se soočajo z izzivi pri razvoju kulture, ki ustvarja javne / zasebne sinergije za spodbujanje podjetništva in spodbujanje ustvarjalnih urbanih skupnosti. Za premagovanje teh izzivov je glavni cilj projekta izboljšati okvirne pogoje in instrumente politike s podporo regionalni in lokalni strategiji specializacije, ki vključuje kulturo in kreativne industrije.
Tako smo v projektu opredelili 3 specifične cilje:
•    Razviti skupno strategijo za podporo kreativnemu in inovativnemu urbanemu razvoju.
•    Izdelati 5 lokalnih akcijskih načrtov za spodbujanje mednacionalnega sodelovanja in razvoj medsebojnih povezav po Podonavju.
•    Zagotoviti različne priložnosti in platforme deležnike za razpravo, za vprašanja in za izmenjavo idej.
 
Mestna občina Maribor, kot projektni partner, v sodelovanju z Univerzo v Mariboru, igra pomembno vlogo, saj bo izdelal lokalni akcijski načrt (LAP 3), ki bo usmerjen v spodbuditev mestnega prometa s pristopi kreativne industrije.
 
Povezave:

Facebook:
LinkedIn business page:
Twitter:
Instagram:
 
 
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta