CD SKILLS - Improving celiac disease management in the Danube region by raising the awareness, improving the knowledge and developing better skills
vodoravna delilna črta
Projekt CD SKILLS, v katerem Mestna občina Maribor sodeluje kot partner projekta, je bil odobren 18. maja 2020, z izvajanjem smo začeli 1. julija 2020.
Projekt naslavlja izzive javnega zdravstva in probleme managementa celiakije v podonavski regiji. Gre za nadaljevanje uspešno zaključenih projektov LQ-CELIAC in Focus IN CD.
Celiakija prizadene več kot 1% prebivalstva; 1,3 MIO v regiji in je kronična doživljenjska bolezen. Zdravila ni, edino zdravljenje predstavlja stroga brezglutenska dieta. Bolezen vpliva na bolnika, njegovo družino, okolje, zahteva prilagajanje prehranjevalnih navad, restavracij, delovnih mest, zdravstvenih institucij in družbe.
V projektu bomo razvijali nove diagnostične metode, z inovativnimi metodami izobraževali bolnike in zdravstveno osebje, prizadevali si bomo za boljši javni servis, večjo osveščenost populacije, boljšo dostopnost do zdravljenja ter za izmenjavo informacij, z namenom izboljšanja storitev javnega zdravstva, gostinstva in razumevanja družbe. Tako se bomo približali bolniku, s celostno storitvijo pa prispevali k zmanjšanju bolniških odsotnosti, stroškov zdravstvenih storitev in k izboljšanju kvalitete življenja bolnikov s celiakijo. Izmenjali bomo znanja in učinkovito implementirali novosti. Oceni stanja na območju regije bo sledilo uvajanje novih izobraževalnih metod s kombiniranjem tradicionalnih oblik in e-learninga, razvoj in uvajanje novih diagnostičnih metod in pilotnih aktivnosti s področja uvajanja brezglutenskih storitev restavracij in hitrega testiranja med prebivalci (ciljna skupina: starejši občani). Mestna občina Maribor bo sodelovala v večini delovnih paketov, največ aktivnosti pa bo vezanih na izvedbo pilotnih in komunikacijskih aktivnosti. Prevzeli smo vodenje delovnega paketa komunikacije, ki zajemo široko paleto zadolžitev. Poglobili bomo sodelovanje institucij in s tem prispevali k izboljšanju storitev javnega servisa na območju Podonavja. MOM bo s svojimi izkušnjami pripomogla k uspešni izvedbi projekta.
Projekt CD SKILLS sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Danube Transnational Programme v višini 85%, delež lastnih sredstev Mestne občine Maribor znaša 15%.
Upravičeni stroški projekta so plače zaposlenih na projektu za izvedbo omenjenih aktivnosti 91.700,00€), priprava publikacij, organizacija dogodkov in pilotnih aktivnosti (hitro testiranje na celiakijo pri starejši ranljivi populaciji, izobraževanje gostincev in postavitev temeljev za certificiranje ponudnikov brezglutenske prehrane) ter potni stroški za udeležbo na dogodkih projekta. Partnerji projekta so bolnice, univerze, proizvajalci, lokalne skupnosti in društva iz držav Podonavja.
 
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta