Moji odpadki, moja skrb
vodoravna delilna črta
 
Na območju Mestne občine Maribor (MOM) imamo več kot tisoč ekoloških otokov oziroma zbiralnic, te omogočajo učinkovito ločeno zbiranje komunalnih odpadkov. Vendar z načinom, kako jih uporabljamo, ne moremo biti zadovoljni: zbiralnice so vse prevečkrat polne, odpadki v njih pomešani, odvržene vreče s smetmi kazijo videz mesta. Manjši obrtniki ekološke otoke pogosto polnijo celo z velikimi količinami embalaže in z ostanki gradbenega materiala, ki seveda ne sodijo tja.

Možnosti za izboljšave je zato na tem področju še veliko; odgovornejše ravnanje z odpadki na ekoloških otokih ter čistejše in bolj urejeno mesto sta tudi cilja kampanje Moji odpadki, moja skrb, ki jo prihodnji teden začenjata Snaga in Mestna občina Maribor (MOM); slednja v okviru iniciative Izboljšajmo Maribor. Kampanja bo trajala do dneva Zemlje, 22. aprila, prihodnje leto, ko bo tista mestna četrt oziroma krajevna skupnost, katere prebivalci bodo pokazali najbolj odgovoren odnos in največji napredek pri ravnanju z odpadki, prejela častni naziv. Do aprila prihodnje leto želimo najbolj onesnažene lokacije ekoloških otokov urediti, da bodo lokalni skupnosti v ponos.
 
Do konca kampanje bo v akcijo vključenih še 17 ekoloških otokov v vsej občini. Med seboj se bodo pomerili tisti otoki v četrti oziroma krajevni skupnosti, ki so jih Snaga in občinski Urad za komunalo, promet in prostor ter Medobčinski inšpektorat prepoznali kot najbolj »kritične«, kjer je neustrezno (zunaj posod za ločevanje) odloženih in nesortiranih odpadkov največ.
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Novice o projektu
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta