Projekt Snapshots from the borders – utrinki z mej – je triletni projekt, ki ga izvaja 35 partnerjev (lokelne skupnosti in organizacije civilne družbe) in ga podpira Europska unija (EuropeAid DEAR) iz vse Evrope.

V Sloveniji v projektu sodelujemo Mestna občina Maribor, občina Črnomelj in ISCOMET - Inštitut za etnične in regionalne študije iz Maribora kot nacionalni koordinator. Članice smo mesta, regije in otoki na meji, ki smo se ali se še vedno soočamo s prihodom beguncev in njihovo integracijo v družbo. Projekt na svojem zahodu meji na Kanarske otoke, na vzhodu na otok Lezbos, na jugu na otok Lampedusa in na severu do Nemčije.

Cilj projekta je izboljšati razumevanje evropskih, nacionalnih in lokalnih nosilcev odločanja ter javnega mnenja o globalnih soodvisnostih, ki določajo migracijske tokove proti evropskim mejam z vidika doseganja ciljev Združenih narodov o trajnostnem razvoju (SDG), še posebej SDG 1, 5, 10 11 in 16. Natančneje, projekt namerava okrepiti novo horizontalno aktivno mrežo med mesti, ki se neposredno srečujejo z migracijskimi tokovi na mejah EU, kot načinom za spodbujanje učinkovitejše skladnosti politik na vseh ravneh (evropski, nacionalni in lokalni).

Dolgoročni cilj projekta je krepiti sodelovanje in povezovanje občin, regij in nevladnih organizacij v Evropski uniji, ki se neposredno soočajo s temi problemi na svojih mejah, in na ta način spodbujati oblikovanje ustreznih politik na lokalni, nacionalni in evropski ravni ter njihovo usklajeno in učinkovito izvajanje. Projekt želi predvsem vzpostaviti razumevanje na vseh nivojih kaj migracije so in zakaj do njih prihaja.

V sklopu projekta smo z Mladinskim kulturnim centrom Maribor, ZRC SAZU in Slovensko filantropijo ob svetovnem dnevu beguncev 20.6. leta 2019 sodelovali na dogodku, ki se je dogajal na dan in kjer so se predstavile organizacije, ki izvajajo projekte integracije na lokalni ravni.

Ob dogodku je nastal tudi posnetek, ki si ga lahko ogedate tukaj - Snapshot from the borders - Dan beguncev v Mariboru

Spletna stran - povezava

Družbena omrežja
Facebook - povezava
Instragram - povezava
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta