SULPITER
vodoravna delilna črta

Trajnostno logistično načrtovanje mesta za izboljšanje regionalnega tovornega transporta (ang. Sustainable Urban Logistic Planning to Enhance Regional Freight Transport)

 

vodoravna delilna črta
Skozi projekt SULPiTER partnerji nameravajo izboljšati razumevanje tovornega transporta in njegovega upravljanja z vidika vpliva na okolje in rabe energije predvsem pri snovalcih politik. Prednostne naloge projekta se nanašajo na razumevanje ter upoštevanje potreb po tovornem transportu in želenih smereh razvoja sodelujočih regij.
 
V projekt bodo vključevali vse zainteresirane deležnike, ki bodo skozi sodelovanje v projektnih aktivnostih lahko tvorno sodelovali pri oblikovanju regionalnih političnih usmeritev razvoja regionalnega transporta. S podporo strokovnjakov in ob sodelovanju ključnih deležnikov bodo regionalna urbana središča skupaj z zaledji razvila celostne logistične strategije (»Sustainable Urban Logistic Plan – SULP) za svoje funkcionalno urbano območje in jih integrirala v obstoječe celostne prometne strategije.
 

Za mesto Maribor je predvidena izdelava celostne logistične strategije (do maja 2019), ki na tem področju dopolnjuje in nadgrajuje Celostno prometno strategijo, sprejeto junija 2015.

 

vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Puščica  Opis
vodoravna delilna črta
Povezave
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta