Projekti - (stran v pripravi)
vodoravna delilna črta

 

 V fazi priprave strani so podatki še nepopolni zato prosimo za razumevanje.

vodoravna delilna črta

 

Za večino projektov Mestne občine Maribor skrbi Služba za razvojne projekte in investicije - projektna pisarna.

 

vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Puščica  DANOVA - Inovativne prevozne storitve za slepe in slabovidne potnike v Podonavju (Innovative transportation services for blind and partially-sighted passengers in Danube Region)
Puščica  RESTART_4Danube
Puščica  ALPTREES
Puščica  CD SKILLS - Improving celiac disease management in the Danube region by raising the awareness, improving the knowledge and developing better skills
Puščica  FOCUS IN CD

Inovativni celostni model obravnave bolnika s celiakijo (ang. Innovative patient centered health care services – advantages of establishing a close CE network in celiac disease patient health care)

Puščica  URBAN INNO

Uporaba inovacijskih potencialov urbanih ekosistemov (ang. Utilizing innovation potential of urban ecosystems)

 

Puščica  SULPITER

Trajnostno logistično načrtovanje mesta za izboljšanje regionalnega tovornega transporta (ang. Sustainable Urban Logistic Planning to Enhance Regional Freight Transport)

 

Puščica  MELINDA
Puščica  NEWGENERATIONSKILLS
Puščica  RESOLVE
Energetska učinkovitost za javno infrastrukturo v potniškem prometu v Srednji Evropi / Energy Efficiency for Public Transport Infrastructure in Central Europe
Puščica  URBACT
Puščica  URBANSOIL4FOOD
Puščica  GREENCYCLE
Puščica  Moji odpadki, moja skrb
Puščica  NEWPILGRIMAGE
Puščica  SKATEPARK
Puščica  KOROŠKA
Puščica  NABREŽJE REKE DRAVE
Puščica  VOJAŠNIŠKI TRG
Puščica  Snapshots from the borders

Projekt Snapshots from the borders – utrinki z mej – je triletni projekt, ki ga izvaja 35 partnerjev (lokelne skupnosti in organizacije civilne družbe) in ga podpira Europska unija (EuropeAid DEAR) iz vse Evrope.

V Sloveniji v projektu sodelujemo Mestna občina Maribor, občina Črnomelj in ISCOMET - Inštitut za etnične in regionalne študije iz Maribora kot nacionalni koordinator. Članice smo mesta, regije in otoki na meji, ki smo se ali se še vedno soočamo s prihodom beguncev in njihovo integracijo v družbo. Projekt na svojem zahodu meji na Kanarske otoke, na vzhodu na otok Lezbos, na jugu na otok Lampedusa in na severu do Nemčije.

Cilj projekta je izboljšati razumevanje evropskih, nacionalnih in lokalnih nosilcev odločanja ter javnega mnenja o globalnih soodvisnostih, ki določajo migracijske tokove proti evropskim mejam z vidika doseganja ciljev Združenih narodov o trajnostnem razvoju (SDG), še posebej SDG 1, 5, 10 11 in 16. Natančneje, projekt namerava okrepiti novo horizontalno aktivno mrežo med mesti, ki se neposredno srečujejo z migracijskimi tokovi na mejah EU, kot načinom za spodbujanje učinkovitejše skladnosti politik na vseh ravneh (evropski, nacionalni in lokalni).

Dolgoročni cilj projekta je krepiti sodelovanje in povezovanje občin, regij in nevladnih organizacij v Evropski uniji, ki se neposredno soočajo s temi problemi na svojih mejah, in na ta način spodbujati oblikovanje ustreznih politik na lokalni, nacionalni in evropski ravni ter njihovo usklajeno in učinkovito izvajanje. Projekt želi predvsem vzpostaviti razumevanje na vseh nivojih kaj migracije so in zakaj do njih prihaja.

V sklopu projekta smo z Mladinskim kulturnim centrom Maribor, ZRC SAZU in Slovensko filantropijo ob svetovnem dnevu beguncev 20.6. leta 2019 sodelovali na dogodku, ki se je dogajal na dan in kjer so se predstavile organizacije, ki izvajajo projekte integracije na lokalni ravni.

Ob dogodku je nastal tudi posnetek, ki si ga lahko ogedate tukaj - Snapshot from the borders - Dan beguncev v Mariboru

Spletna stran - povezava

Družbena omrežja
Facebook - povezava
Instragram - povezava
Puščica  EficienCE
Energetska učinkovitost za javno infrastrukturo v potniškem prometu v Srednji Evropi / Energy Efficiency for Public Transport Infrastructure in Central Europe
Puščica  Izgradnja razsvetljave v športnem kompleksu Ljudski vrt
Puščica  OŠ Janko Padežnik preureditev veznega trakta z obnovo prostorov za športno vzgojo in ureditev zunanjih šolskih površin
Puščica  Brv Lent Tabor
Puščica  Energetska obnova javnih stavb v MOM po modelu JZP
Puščica  Izgradnja doma MČ Koroška vrata
Puščica  Novogradnja objekta Zdravstvene postaje Tezno v Mariboru
Puščica  Osrednji prireditveni stadion Ljudski vrt – finalizacija severnega in južnega podtribunja
Puščica  Prenova stare tribune stadiona Ljudski vrt
Puščica  Ureditev peš poti ob Dravi v Brestrnici
Puščica  Vrtec Otona Župančiča Maribor Obnova centralne kuhinje
Puščica  Vrtec Ivana Glinška Maribor Rekonstrukcija in dozidava enote Ribiška
Puščica  ZD Dr. Adolfa Drolca – Nadgradnja objekta Vošnjakova 2 za prostore Centra za krepitev zdravja
Puščica  Zdravstveni dom Dr. Adolfa Drolca – Okulistika
Puščica  ESPON UCCE
Puščica  Ureditev Cafove ulice
Projekt »Ureditev Cafove ulice« v Mariboru zajema prenovo tlakovanja in urbane opreme na območju Cafove ulice
Puščica  eDigiStars