Najem prostorov
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
20.5.2020 
CENIK
vodoravna delilna črta

 

 

 

 

 

V Mestni četrti Ivan Cankar  je možno najeti prostore za urno uporabo in sicer: 

 

 

-        V Domu krajanov Krčevina, Šubičeva 11: dvorana v velikosti 60,26 m2 (prisoten inventar: stoli, mize),

 

 

-        V Domu krajanov Košaki, V zavoju 40 B: dvorana v velikosti 59,78 m2 (prisoten inventar: stoli, mize),

 

 

-        V Domu krajanov Počehova, Počehovska ulica 19: dvorana v velikosti  64,84 m2 (prisoten inventar: stoli, mize, ogledalo).

  

 

 

 

Cena = 14 EUR na uro (10 EUR znaša uporabnina, 4 EUR pa znašajo obratovalni stroški).

 

 

 

 

Interesenti za najem prostorov morajo vlogo za najem prostorov oddati najkasneje 7 (sedem) dni pred pričetkom uporabe v tajništvo mestne četrti v času uradnih ur ali na mc.icankar@maribor.si

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

vodoravna delilna črta