Komisije in odbori
vodoravna delilna črta

 

Mesečni pregled sej odborov in komisij mestnega sveta

Oktober 2020

 

 

 Datum 

 Ura 


 Odbor ali komisija

 

Seja    

 Prostor 

  Kontakt

15.10.2020

15.30


Odbor za komunalne in gospodarske javne službe 

 17.

DGM/II

Lorbek

12.10.2020

16.


 

Odbor za gospodarstvo

16. 

 

DGM/II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čretnik

15.10.2020

 15.


 

Odbor za finance

18.

 

  

241/II

Lorbek
 

Odbor za kulturo

 

DGM/II 

Čretnik

13.10.2020

 16.


Odbor za socialo in zdravstvo

10.

Razstavišče Urban,

Grajska ul. 7

 

Čretnik

 


 


Odbor za kmetijstvo in celostni razvoj podeželja

 

DGM/II

Čretnik

 

12.10.2020

15.


Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in varstvo narave

 12.

 

 Grajska     ul. 7

201/II

Lorbek

 
 

Odbor za lokalno samoupravo in splošne zadeve


  

 

Razstavišče Urban,

Grajska ul. 7  

Lorbek

15.10.2020

17. 


Odbor za mladino, šolstvo in šport

13.

DGM/II

 

Čretnik

    

 Odbor za mednarodno in medmestno sodelovanje


Sejna soba KŽ/I

 

Klančnik

 

13.10.2020

15.30


Statutarno pravna komisija

18. 

DGM/II

Lorbek

 


 


 

Komisija za priznanja in nagrade


  

  240/II 

MIHALENKO

 


 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

  239/II  

MIHALENKO

vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Puščica  Odbori
Puščica  Komisije