Sektor za vzgojo
vodoravna delilna črta
Vodja:      Marjeta FINSTER, univ. dipl. prav.
Sobe:       106 (vodja), 105
Telefon:   02/2201-295 (vodja), 02/2201-292 (tajništvo)
E-pošta:    marjeta.finster@maribor.si
 
Delovno področje: 

Sektor za vzgojo v sestavi Urada za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost skrbi za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje, ki je v izključni pristojnosti lokalnih skupnosti, kar pomeni obveznosti pri vzpostavljanju javne mreže, ustanoviteljske pravice in predvsem dolžnosti pri financiranju izvajanja javne službe. Dejavnost predšolske vzgoje v Mestni občini Maribor se odvija v 36 enotah otroških vrtcev, organiziranih v 8 samostojnih javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Maribor, v predšolskih oddelkih Centra za sluh in govor Maribor, katerega ustanoviteljica je Vlada Republike Slovenije in v osmih zasebnih vrtcih (Zavod za razvoj waldorfske pedagogike, Inštitut Sofijin izvir Maribor – Zasebni waldorfski vrtec Studenček,  Zavod Antona Martina Slomška, Hiša otrok – vrtec Montessori, Za življenje zavod za vzgojo, izobraževanje, družino in zdravje, Maribor, PE zasebni vrtec Hiša otrok Montessori, Zasebni zavod vrtec Želvica, Zasebni zavod otroško veselje, vrtec Copatki, vzgoja in varstvo otrok, zasebni zavod vrtec za kreativno varstvo otrok Pika Poka Maribor in Zasebni zavod Nanin vrtec, vzgoja in varstvo otrok).

 

 

 

V sektorju za vzgojo izvajamo predvsem naslednje naloge, ki so v pristojnosti lokalne skupnosti in jih določata Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakon o vrtcih:
  • zagotavljanje sredstev za stroške dela (plače, prispevke in davke delodajalca, premije za dodatno pokojninsko zavarovanje in druge osebne prejemke) zaposlenih v mariborskih javnih vrtcih in materialne stroške, vezane na funkcionalne  stroške objektov in opreme ter funkcionalne stroške osnovne dejavnosti,
  • zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti v skladu s predpisanimi normativi in standardi,
  • izdajanje sklepov o oprostitvi plačila vrtca za čas daljše bolezni otroka,
  • urejanje statusnih, premoženjskih in drugih vprašanj na področju predšolske vzgoje.
 
Občanom, ki želijo uveljavljati pravico do oprostitve plačila vrtca za čas daljše bolezni otroka, smo na voljo v času uradnih ur, poudarjamo pa, da lahko vlogo za uveljavitev svojih pravic oddajo tudi v tistem mariborskem javnem vrtcu, ki ga obiskuje njihov otrok.
 
Uveljavljanje pravice do znižanega plačila vrtca se izvaja od 1. 1. 2012, skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev na pristojnih centrih za socialno delo (v Mariboru na Centru za socialno delo Maribor).
 
 
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Priloge
Sponka
vodoravna delilna črta