Maistrovo leto 2018
vodoravna delilna črta 

 Maistrovo leto 2018 bo zaznamovano s številnimi dogodki, ki Rudolfa Maistra predstavljajo kot pesnika, bibliofila, slikarja in generala. S pestrim programom bomo zajeli širino in pomen Maistrovega delovanja in ustvarjanja.

vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Puščica  Program prireditev
 
Izvajalci programov:
                     in Muzej NO Maribor
vodoravna delilna črta
Najave dogodkov
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta

 

Župan MO Maribor dr. Andrej Fištravec, ravnateljica OŠ borcev za severno mejo mag. Lučko Lazarev Šerbec in Marko Soršak - Soki, avtor projekta "20 za 20" bodo v četrtek, 20. septembra 2018 ob 12.30 uri v prostorih Mestne hiše Rotovž, podpisali pismo o nameri za sodelovanje pri projektu "Maistrovanje". Namen projekta je dvigniti domoljubno zavest preko glasbe in spodbuditi mlade k ustvarjanju ter prevzemanju odgovornosti. S projektom želijo dvigniti standard glasbenega izobraževanja na mariborskih šolah in zavodih, učiteljem ustvariti boljše pogoje za delo pri glasbenem pouku ter ustvariti možnost, da mladi že zelo zgodaj spoznajo moderna glasbila, ki so del našega vsakdana, ter na drugačen način izrazijo dvoje razmišljanje o domovini v najširšem pomenu.

Mestna  občina Maribor, OŠ borcev za severno mejo in Marko soršak - Soki bodo tako izvajali dolgotrajen projekt, s pričetkom v letošnjem letu, 26. septembra, pred Maistrovim spomenikom na Trgu generala Maistra v Mariboru.

vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta

 

 

26. septembra 1918 je bil v Narodnem domu v Mariboru ustanovljen Narodni svet za Spodnjo Štajersko, ki je začel izvajati priprave na prevrat in priključitev Maribora k povsem samostojni, zunaj Avstro-Ogrske monarhije oblikovani, državi habsburških južnih Slovanov. Do ustanovitve je prišlo dober mesec dni po tem, ko je bil 16. avgusta 1918, na sestanku slovenskih političnih strank v Ljubljani, sprejet statut  Narodnega sveta za Slovenijo in Istro. Predsedoval mu je tedanji vodilni slovenski politik in načelnik katoliške Vseslovenske ljudske stranke dr. Anton Korošec. Z ustanovitvijo Narodnega sveta v Ljubljani je bilo oblikovano vrhovno politično predstavniško telo, ki je prevzelo vodenje ter opredelilo cilje slovenskega narodnega gibanja leta 1918. Dr. Anton Korošec jih je opredelil kot »tiste  državne pravice, katere je užival in izvrševal slovenski narod v svoji državi in so prešle za več kot tisoč let v tuje roke. Samoodločba narodov nam jih bode zopet vrnila ter združila troimeni narod Slovencev, Hrvatov in Srbov v samostojno veliko državo Jugoslavijo.« Predvidena je bila ustanovitev pokrajinskih odsekov. Odbor Narodnega sveta za Štajersko so sestavljali: predsednik dr. Karel Verstovšek, podpredsednik dr. Franjo Rosina, tajnik Franjo Voglar in blagajnik dr. Franc Kovačič.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V spomin ustanovitve Narodnega sveta za Spodnjo Štajersko bo tako v sredo, 26. septembra 2018, ob 19. uri, v veliki dvorani Narodnega doma potekala dramska uprizoritev, katere scenarij in zgodovinsko zasnovo je pripravil Stanislav Kocutar. Z igralcema Bojanom Maroševičem ter Radom Pavalecem bodo nastopili še člani Kulturnega društva Pekre, dramski igralec in glasbenik Jure Ivanušič ter Ženski pevski zbor Glasbena matica Maribor, pa bodo z uglasbitvijo Maistrovih pesmi, predstavili generala Maistra tudi kot poeta in umetnika.

 

 

Program uglasbenih Maistrovih pesmi

 

 

 

 

Pesmi je uglasbil Jure Ivanušič in so del sklopa Maistrovih pesmi, ki so bile predstavljene v okviru prireditve Manj znani Maister: poet in bibliofil v Univerzitetni knjižnici Maribor, za ženski pevski zbor Glasbena matica Maribor, pa jih je priredila zborovodkinja Zsuzsa Budavari Novak.

 

 

 

 

Nabor pesmi:

 

 

 

 

Nazaj pa jih ni (R. Maister / izvedba J. Ivanušič)

 

 

Rdeče rože (R. Maister / izvedba J. Ivanušič)

 

 

Ljubezen (R. Maister / izvedba J. Ivanušič)

 

 

 

 

Scherzando (R. Maister / J. Ivanušič, za Ženski pevski zbor Glasbena matica Maribor priredila Zsuzsa Budavari Novak)

 

 

Morje 3 (R. Maister / J. Ivanušič, za Ženski pevski zbor Glasbena matica Maribor priredila Zsuzsa Budavari Novak)

 

 

 

 

 

 

vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Aktualno
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Zgodilo se je
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Galerija
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Povezave
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta