Sektor za gospodarstvo
vodoravna delilna črta

 

Vodja: 

Telefon: 02/ 2201 411

 

Delovno področje:  

  • izvajanje upravnih nalog s področja gospodarstva v obsegu in način, ki je določen z zakonom,
  • pospeševanje in ustvarjanje pogojev za razvoj podjetništva, gostinstva, kmetijstva, obrti, trgovine, turizma in drugih gospodarskih dejavnosti,
  • gospodarski razvoj mesta in mestne občine kot celote,
  • sodelovanje z obrtnimi in gospodarskimi zbornicami, združenji in bančnimi institucijami,
  • druge upravne in strokovno tehnične naloge z delovnega področja urada.

 

Zavetišče za živali Maribor

 

vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta