Mestne četrti in krajevne skupnosti v katerih se izvaja projekt participativnega proračuna
vodoravna delilna črta

 

Za sodelovanje v prvem koraku nadaljevanja projekta participativnega proračuna so se za sodelovanje odločile naslednje MČ in KS:

vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Puščica  Krajevna skupnost Limbuš
Puščica  Krajevna skupnost Pekre
Puščica  Krajevna skupnost Razvanje
Puščica  Mestna četrt Nova vas - zbiranje predlogov projektov od 30. 10. do 30. 11. 2017
Puščica  Mestna četrt Radvanje
Puščica  Mestna četrt Tabor - zbiranje predlogov projektov od 30. 10. do 30. 11. 2017