Povzetek regijskega izvedbenega načrta na področju socialnega varstva 2014-2016 za podravsko statistično regijo
vodoravna delilna črta

 

Državni zbor RS je aprila 2013 sprejel Resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020, ki predvideva dva izvedbena načrta, prvi za obdobje 2013-2016 in drugi 2017-2020.
 

Centri za socialno delo so bili koordinatorji priprave regijskih izvedbenih načrtov. Za podravsko regijo je bil koordinator Center za socialno delo Maribor, ki je na osnovi koordinacijske skupine, sestavljene iz vseh občin in izvajalcev tega območja, pripravil regijski izvedbeni načrt za prvo obdobje. Povzetke regijskih načrtov je nato pripravil Inštitut RS za socialno varstvo. Te povzetke je potrdilo vseh dvanajst koordinacijskih centrov. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je konec oktobra 2014, te povzetke posredovalo v seznanitev občinskim svetom.

vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta