Delovna telesa Sveta mestne četrti
vodoravna delilna črta
Delovna telesa Sveta mestne četrti so za mandatno obdobje 2018-2022 naslednja:

Komisija za kulturo, prireditve in šport:
 • Lidija Herga
 • Vesna Račel
 • Mirjam Kukovec Štamberger
 • Barbara Kolarič
 
Komisija za komunalne zadeve, promet, urejanje prostora in varovanje okolja:
 • Saša Kovačev
 • Ivan Celcer
 • Aleš Bogovič
 • Simon Ježovnik
 • Čedomir Bjelčević
 
Komisija za socialno in zdravstveno varstvo:
 • Vesna Račel
 • Nada Dokl Purg
 • Ljudmila Zupanec
 
Komisija za priznanja in zahvale:
 • Milan Gujt
 • Vesna Račel
 • Mirjam Kukovec Štamberger 
 
Varnostni kolegij:
 • Milan Gujt
 • Čedomir Bjelčević
 • rajonski policaj
 • Saša Kovačev

 

Uredniški odbor:
 • Željko Milovanović
 • Vesna Račel
 • Jana Peserl
 • Pavlina Japelj
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta